הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כולל" לאנגלית

ראה גם: מבט כולל
חפש את כולל ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
total
included
plus
global
inclusive
overall
gross
comprehensive
include
involve
including contains counting features
featuring
contain
grand
entail

הצעות

מספר כולל של בדיקות ping של תקינות שהתקבלו על-ידי התהליך.
Total number of health pings received by the process.
OneNote יכול לטפל רק בגודל קובץ כולל של 20MB
OneNote can handle only a total file size of 20MB
הצג ערך כאחוז מסך כולל של הערכים בדוח ה - PivotTable.
Display a value as a percentage of the grand total of all the values in the PivotTable report.
לא ניתן למיין מאחר שטווח המיון כולל PivotTable.
We can't sort because the sort range includes a PivotTable.
הקובץ שנבחר אינו כולל פקדי ActiveX לרישום עצמי.
The selected file does not contain any self-registering ActiveX controls.
Client Logons הוא מספר הלקוחות (כולל תהליכי מערכת) המחוברים כעת.
Client Logons is the number of clients (including system processes) currently logged on.
Vostro 1510 הרב-תכליתי כולל היצע מקיף של שירותי תמיכה ותכונות לעסקים קטנים.
The all-purpose Vostro 1510 includes a comprehensive portfolio of small business support services and features.
התפריט הנפתח Function כולל רק את הפונקציות שהוגדרו ברכיב הנוכחי שנבחר.
The Function pop-up menu contains only the functions defined in the currently selected component.
כולל את כל התאים שהוגדרו כתאים מוסתרים בגיליון Excel.
Includes any cells formatted as hidden cells in the Excel spreadsheet.
למטרות אבטחה, InDesign כולל העדפה הקובעת אם להתיר צירוף סקריפטים.
For security purposes, InDesign includes a preference that determines whether attached scripts are allowed.
IListSource אינו כולל מקורות נתונים כלשהם.
The IListSource does not contain any data sources.
היצע השרתים של Dell כולל דגמים המיועדים לפתרונות וירטואליזציה.
Dell? s server portfolio includes models designed for virtualization solutions.
אמרתי שחלק מהתכנות שלך כולל כולל אינטלגנציה מלאכותית, היכולת ללמוד.
I said part of your programming includes artificial intelligence, the ability to learn.
חיפוש המחירים כולל ממדים שלא הושלמו.
The price search includes dimensions that have not been completed.
סכום שורה (כולל הנחה) המשויך לחשבונית
Line amount (including discount) that is associated with the invoice
תקליטור (עם תוכנית הפעלה אוטומטית) כולל התקנה של Internet Explorer 8.
CD-ROM (with autorun program) Includes installation of Internet Explorer 8.
MSNBot כולל אוטומטית באינדקס דפים העומדים בתקנים המקובלים עבור תוכן, עיצוב ויישום טכני.
MSNBot automatically indexes pages that meet accepted standards for content, design, and technical implementation.
CodeGeneratorAttribute כולל ערך פרמטר שגוי. סוגי מחולל הקוד חייבים לעבור בירושה מ - CodeGenerator.
CodeGeneratorAttribute has incorrect parameter value. Code generator types must inherit from CodeGenerator.
הזמן שהוקדש להרשאת הבקשה. זמן זה כולל יצירת הפעלות RBAC ואתחול התצורה של Windows PowerShell Runspace.
Time spent authorizing the request. This includes creating RBAC sessions and initializing the Windows PowerShell Runspace configuration.
זה מיועד ללקוחות המשתמשים בשם המשתמש והסיסמה של החברה שלהם כדי להתחבר למשאבי ענן, כולל Office 365.
This is for customers who use their corporate username and password to logon to cloud resources, including Office 365.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10179. מדויק: 10179. זמן שחלף: 166 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo