הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כומר" לאנגלית

חפש את כומר ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

כומר כתולי בעיתון אמר שזה כמו...
Catholic priest in the paper said that it was something like...
אתה קארסטן אני יעקוב, כומר הכלא?
Are you Carsten? I'm Jakob, the prison priest.
אני כומר בכנסייה הראשונה של ישו בלוגן סירקל.
I'm the pastor of the First Church of Christ at Logan Circle.
הכביש מתפצל אחרי לקסינגטון, כומר.
There's a fork in the road past Lexington, Pastor.
בעבר אמרת דברים פוגעניים, כומר.
You've said disrespectful things in the past, Minister.
נראה שיש חור כומר ש מבריחים הפכו למעבר סודי.
There seems to be a priest hole that smugglers turned into a secret passageway.
אתה כומר הנסיכות כבר זמן רב.
You've been the principality priest for a long time.
כומר אתה ואלה לפנך שרתו אותנו בנאמנות.
Priest, you and those before you have served us well.
כומר דיימון, אני שמח שהצלחת להגיע.
Pastor Damon, I'm so glad you could make it.
את חושבת שכל כומר מציא את זה?
Did you think just any priest could perform it?
הוא היה סוג של כומר בשבט שלו
He was somesort of priest in his tribe.
כל כומר בארץ הונחה לערוך טקס למען הבראתו.
Every priest in the land has been instructed to hold service for his recovery.
אתה שלף אקדח על כומר עמית.
You pulled a gun on a fellow priest.
לפרטים נוספים, לראות כומר המקומי שלך או רב.
For more details, see your local priest or rabbi.
ההגמונות מפרסמת מדריך שנתי, כל כומר וקהילה.
The archdiocese puts out an annual directory, every priest and parish.
להיות כומר זה לדאוג לצרכים האישיים הללו.
To be a pastor is to care for these individual needs.
כומר מסולק יהיה היהלום בכתר שלנו.
An excommunicated priest would make quite the jewel in our crown.
וכל שאת יודעת זה שהוא כומר.
And all you know is that he is a pastor.
גופתו של כומר נמצאה כשהיא ממוסמרת לצלב.
The body of a priest was found nailed to the cross.
אתה כומר, אבל פעם היית מוסקיטר
You are a priest, but once you were a Musketeer.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3455. מדויק: 3455. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo