הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כונן קשיח" לאנגלית

חפש את כונן קשיח ב: הגדרה מילים נרדפות
hard drive
hard disk
disk drive
HDD
הם על כונן קשיח מוצפן בלפטופ מאובטח.
They're held in an encrypted hard drive secured inside a laptop.
השירות "שמור על הכונן הקשיח שלך" של Dell מאפשר לשמור ברשותך כוננים קשיחים שהוגדרו ולקבל כונן קשיח חלופי.
Dell's Keep Your Hard Drive service provides the option of retaining qualified hard drives, while receiving a replacement hard drive.
נצל את המגוון הרחב של אפשרויות כונן קשיח.
Take advantage of a wide range of hard drive options.
האם אתה מחפש את ענק האפשרויות של כונן קשיח?
Are you looking for the colossus of hard drive options?
היכולת לשמור כוננים קשיחים עם קבלת כונן קשיח חלופי, בכפוף לאחריות המוגבלת
Ability to retain hard drives while receiving a replacement hard drive, under limited warranty
אין לך איזה כונן קשיח לתקן?
Don't you have a hard drive you can go fix?
איזה סוג של כונן קשיח, נורה לגיהינום.
Some type of hard drive, shot to hell.
מצמצם את החיפוש כונן קשיח לרשומות עסקיות ובנקאות.
Narrows the hard drive search to business and banking records.
לבעוט אותו להילוך, כונן קשיח.
Kick it into gear, Hard Drive.
מערך ההצטיידות נמצא על כונן קשיח בקומה שלישית.
The array is stored in a stand-alone hard drive on the third floor.
הוא גנב כונן קשיח מאחד המטוסים שלנו.
He stole a hard drive from one of our aircraft.
כונן קשיח, היכן המשפחה שלך?
Hard Drive, where's your family?
הם לא איזה וידאו מניית מכמה כונן קשיח.
They're not some stock video from some hard drive.
צריך רק כונן קשיח גדול מספיק.
You just need a big enough hard drive.
זו לא ההחלטה שלי, כונן קשיח.
It's not my call, Hard Drive.
כונן קשיח, לא תוכל להישאר.
Hard Drive, you can't stay.
אבטחה מוגברת עם יתירות בזמן אמת וביצועי כונן קשיח מהירים יותר.
Increased security with real time redundancy & faster hard drive performance.
אספקה באותו יום עסקים או ביום העסקים הבא של כונן קשיח חלופי, בהתאם לחוזה השירות
Same-day or next-business-day delivery of hard drive replacement, depending on service contract
אחסן כמות רבה של נתונים (מוזיקה, וידאו, סרטים ותמונות) על-גבי כונן קשיח גדול
Store large amounts of data (music, video, movies, and photos) on a large hard drive
מחווני מצב ההתקן - מתח, פעילות כונן קשיח ומצב סוללה
Device status indicators - power, hard drive activity and battery status
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 243. מדויק: 243. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo