הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כופר" לאנגלית

ראה גם: דרישת כופר
חפש את כופר ב: הגדרה מילים נרדפות
ransom
heretic
infidel
heathen
unbeliever
agnostic
nonbeliever
atheist
godless
heretical
you blasphemous
deny

הצעות

אתה חושב ששילמתי כופר על חרותי?
You think I paid the ransom for my own freedom?
נבקש מהעולם כופר של מאה ביליון דולר!
We hold the world ransom for... one hundred billion dollars!
אני יודע למה אתה רוצה הילד, כופר.
I know why you want the boy, heretic.
החוטאים לפני שאתה ניסיתי להגן על כופר הנסיך של גרנדה
The sinners before you sought to defend the heretic Prince of Granada
אני מוצא שכניסת כופר מערבי לתחרות מחללת קודש.
I find the entry of a Western infidel sacrilege.
או שאתם מתכננים להחזיק אותי בעבור כופר.
Or are you guys just planning on holding me for ransom?
הותקפנו ועכשיו אני מוחזק תמורת כופר.
We were attacked and now I'm being held for ransom.
החוטף דרש כופר בסך שני מיליון דולר.
The hijacker demanded a ransom of two million dollars.
יש לי הרבה מכתבי כופר לשלוח!
I've got a lot of ransom notes to send!
אנשים שאני לא מחזיק במשאית שלהם בשביל כופר קוראים לי בארני.
People's whose trucks I'm not holding for ransom call me Barney.
אתה הולך לשלם כופר שלי גם?
You going to pay my ransom too?
לא יצרו קשר עם העיתונים ללקיחת אחריות או דרישות כופר.
None of the papers have received any claims of responsibility or ransom demands.
אתה מדבר על כופר כאילו אנחנו גנבים.
You speak of ransom like we're thieves.
כשקיבלנו את התמונה ציפיתי לדרישת כופר, לא לגופה.
When we got the photo, I expected a ransom, not a body.
אתה מתכוון שלא נקבל כופר עליה.
You mean we won't ransom her?
זה מקום די מוזר למסירת כופר.
This is kind of a weird place for a ransom drop.
השבוע הראשון אתה מצפה מכתב כופר.
The first week you expect a ransom note.
כפי שאתה רואה זה מכתב כופר.
As you can see, it is a ransom note.
וידאו כופר חדש משודר בשידור חי.
A new ransom video just went live.
חברת הביטוח שלו שילמה לחוטפים כופר כדי להחזיר את הלקוחות שלהם
His insurance company paid kidnappers ransom to get their clients back, and...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 933. מדויק: 933. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo