הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כור גרעיני" לאנגלית

חפש את כור גרעיני ב: הגדרה מילים נרדפות
לא אמרת שהתחנה הזו עובדת על כור גרעיני?
Didn't you say this station's probably powered by a nuclear reactor?
היום אנו שופכים מים על גבי כור גרעיני כדי לקרר אותו.
Today we pour water over the top of nuclear reactor to cool it.
המבנה הגלילי של שיווה לינגה דומה או כמעט זהה כור גרעיני הימים.
The cylindrical structure of the Shiva Linga is similar or almost identical to a modern-day nuclear reactor.
כל נשמה היא כור גרעיני קטן ויפהפה.
Each soul a beautiful, little nuclear reactor.
אני מתכוון שייתכן שפרד קירבי עשה זאת כי הוא האמין שממשלת ארה"ב גרמה להיתוך של כור גרעיני.
I mean, it's possible Fred Kirby did what he did because he believed the U.S. government once caused a nuclear reactor to melt down.
ע"י כור גרעיני -
How's it powered? - By nuclear reactor.
אנחנו כור גרעיני מהלך.
We're a walking nuclear reactor.
זה כור גרעיני גרי-עני.
That's a nuclear reactor?
את עצמו עם הוקס שרשותה כור גרעיני?
Why would big oil... hire Lloyd Hooks to run a nuclear reactor?
יישומים אפשריים: נטרול פצצות, תיקון כור גרעיני וניתוח מוח ממרחק.
Possible applications are bomb defusement, nuclear reactor repair, and remote neurosurgery.
דובר הממשלה אישר כרגע כי כור גרעיני באי סן גבריאל, נמצא בהתכה מלאה.
A government spokesman has just confirmed that the nuclear reactor at San Gabriel Island is in full meltdown.
משהו אומר לי כור גרעיני הוא מצב פחות נדיף מזו עד כאן.
Something tells me a nuclear reactor is a less-volatile situation than the one up here.
אם זה צדק, מדובר בסביבה עם קרינה גבוהה מאד, סביבת הקרינה ליד צדק היא כמו בתוך כור גרעיני;
It's about the same radiation environment close by Jupiter as inside a nuclear reactor.
סלח לי על הגלימה והפגיון (רמז למעשים חשאיים) אבל הצבא לא יכול לרשום כור גרעיני מתפקד בעלון הנסיעות שלו.
Forgive the cloak and dagger, but the army can't have functioning nuclear reactor on its travel bulletin.
השמש חסרת הרחמים כור גרעיני עצום, של 15 מיליון מעלות מחתה את החיים מפני הקרקע של האדמה.
The merciless sun, a colossal 15-million-degree nuclear reactor, blasted life from the surface of the land.
אם זה צדק, מדובר בסביבה עם קרינה גבוהה מאד, סביבת הקרינה ליד צדק, היא כמו בתוך כור גרעיני;
If you are going to Jupiter, you have a very high-radiation, you know, environment. It's about the same radiation environment close by Jupiter as inside a nuclear reactor.
למזלכם, זהו אינו כור גרעיני.
Luckily for you, this is not a nuclear reactor.
כמו נורה שמופעלת על ידי כור גרעיני.
It's like a light bulb being powered by a nuclear reactor.
הוא כבר היה בדרך לרחרח סביב כור גרעיני בסיביר.
It was already targeted to poke around a nuclear reactor in Siberia.
אתה חושב שהוא יכול להגדיר מחדש כור גרעיני?
Now you think he's ready to reconfigure a nuclear reactor?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 77. מדויק: 67. זמן שחלף: 129 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo