הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כיס המרה" לאנגלית

חפש את כיס המרה ב: הגדרה מילים נרדפות
gallbladder
gall bladder
biliary tree
chole
וזה כאשר החלטתי הסרת כיס המרה שלי.
And that's when I decided to have my gallbladder removed.
למה שהוסר כיס המרה שלך לגרום לנפילה?
Why would having your gallbladder removed cause a fall?
הוא באמריקה, מקבל קבוע כיס המרה שלו.
He's in America, getting his gall bladder fixed.
הוא עובר ניתוח להוצאת כיס המרה.
He's having his gall bladder out.
התנדבת כי רצית לסרוק את הריאות שלה ולא את כיס המרה.
You volunteered because you want to C.T. her lungs, not her biliary tree.
אני חייב להוציא למישהו את כיס המרה עוד 32 דקות.
I have to take out someone's gallbladder in 32 minutes.
הכבד, המעי, כיס המרה, תוספתן.
Liver, bowel, gallbladder, appendix - all clean.
האולטרסאונד על כיס המרה היה חיובי לגבי אבנים.
Gallbladder ultrasound was positive for stones.
אנחנו רוצים להסיר את כיס המרה של אליס ולבחון את האבנים.
We'd like to remove Alice's gallbladder and analyze the stones.
דיברתי איתו על ניתוח הוצאת כיס המרה של אבא שלו.
I talked to him about his father's gallbladder operation.
לשים תופסנים על מנת להרים את כיס המרה כך שנוכל לחתוך אותו.
Put in graspers to lift the gallbladder so we can dissect it out.
כיס המרה, הכליה הימנית, וחלק מהמעי, הם נעלמו.
Gallbladder, right kidney, and a section of intestine - all gone.
אתה בטוח שאני לא צריך את כיס המרה שלי?
Are you sure I don't need my gallbladder?
זה כנראה רק כיס המרה שלו.
It's probably just his gallbladder.
לניתוח כיס המרה, עבור את האולם ופנה ימינה.
For gall bladder surgery, go down this hall and take a right.
אם נסיר את כיס המרה של מר בובר, זה אמור לשחרר את כאב הבטן.
If we remove Mr Bober's gallbladder, it should relieve the abdominal pain.
כיס המרה שלו יתפוצץ, עם כל הארס המצוי בו.
His gall bladder is like to burst... with the venom that is in him.
מה שמצביע על צהבת חסימתית אבל הצ'יף הוציא רק את כיס המרה.
Which means obstructive jaundice, But the chief only took out the gallbladder.
מר סורנטו, כשאנחנו הסרנו, את כיס המרה של אישתך מצאנו שהיו שם גם הסתיידויות
Mr. Sorrento, when we removed your wife's gallbladder, we found that there were calcifications.
ספירת דם ואולטרה-סאונד כדי לבדוק התעבות דופן כיס המרה, ו/או התרחבות צינור המרה המשותף.
Get a CBC and an ultrasound to confirm thickening of the gallbladder wall and/or common bile-duct dilation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 147. מדויק: 147. זמן שחלף: 118 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo