הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כלי" לאנגלית

חפש את כלי ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

1123
812
339
288
241
כלי ההכנה של מוצרי Microsoft SharePoint 2010 יבוטל לאחר שהפעולה הנוכחית תושלם.
The Microsoft SharePoint 2010 Products Preparation Tool will cancel after the current operation has completed.
קטגוריית פעילות. ניתן לסנכרן פגישות ומשימות עם כלי לוח שנה חיצוני, כגון Microsoft Office Outlook.
Activity category. Appointments and tasks can be synchronized with external calendar tool such as Microsoft Office Outlook.
וזו ידית הגרזן של כלי הרצח המשוער
And this is the ax handle of the "presumed" murder weapon.
כלי הרצח וזירת הפשע במקום אחד.
Murder weapon and scene of the crime all at once.
כלי מנהל הרשת משמש לקביעת תצורה של פרופילי רשת WiFi משותפים.
The Administrator Tool is used to configure common (shared) WiFi network profiles.
נהל את הסינכרון בין כלי זה לבין אתר SharePoint המשויך לו.
Manage synchronization between this tool and its associated SharePoint site.
צא מ - Outlook לפני ביצוע סריקה באמצעות כלי בדיקת התקינות של OST.
Quit Outlook before performing a scan with the OST Integrity Check Tool.
אתה מנסה להתחבר לשרת שאינו נתמך. כלי זה דורש ש - Microsoft SharePoint Foundation יותקן בשרת.
You are trying to connect to a server that is not supported. This tool requires Microsoft SharePoint Foundation to be installed on the server.
כלי זה מנסה לשלוח דואר אלקטרוני בשמך.
This tool is attempting to send an e-mail on your behalf.
הפעולה Compare פועלת רק אם התקנת והגדרת כלי להשוואת קבצים ב -.
The Compare action works only if you installed and specified a file comparison tool in.
בעזרת כלי הבחירה, הקישו Shift ולחצו במשטח היצירה הרצוי כדי להפעילו.
Using the Selection tool, Shift-click in the artboard you want to use to activate it.
הפעל את כלי ההכנה של Search Server כדי להוריד ולהתקין רכיבי תוכנה ועדכוני תוכנה נדרשים ולהפוך אותם לזמינים.
Launch the Search Server Preparation Tool to download, install and enable required software components and updates.
נועל אובייקט מתוכנית אחרת לחיתוך באמצעות כלי החיתוך.
Locks an object from another program against being cropped with the Crop tool.
מפיץ מורשה של Dell ידווח בשמך באמצעות מערכת Zyme, שהיא כלי ניהול המלאי שלנו.
Dell authorised distributor reports via Zyme, our inventory management tool.
כלי בדיקת איכות כולל מספר בדיקות נוספות (שנקראו כללים בגרסאות קודמות של Acrobat) שניתן להוסיפן לפרופיל.
The Preflight tool includes a collection of additional checks (called rules in previous versions of Acrobat) that you can add to a profile.
תבנית זו פותחה במקור למערכת Radiance, כלי מקצועי ליצירת אפקטים של תאורה בסביבות וירטואליות.
This format was originally developed for the Radiance system, a professional tool for visualizing lighting in virtual environments.
Designer ES הוא כלי גרפי לעיצב טפסים הכולל תכונות מתקדמות ובקרים ליצירת טפסים משוכללים.
Designer ES is a graphical form design tool that contains advanced features and controls for creating advanced forms.
כלי ניהול האתרים הוגדר להתיר חיבורים מרוחקים ולהשתמש באימות Windows\r
The Web Site Administration Tool has been configured to allow remote connections and to use Windows authentication.\r
ב - Acrobat, ניתן לערוך את התוכן בעזרת כלי תיקון.
In Acrobat, you can edit content using a touchup tool.
הבעיה היא, שזה כלי די נפוץ
Only thing is, it's quite a common tool.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 15822. מדויק: 15822. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo