הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כליאה" לאנגלית

incarceration
imprisonment
detention
prison
confinement
internment
captivity
correctional
penitentiary
juvenile
lock-up
supermax
holding pen
resettlement
Drancy

הצעות

30
כליאה של פושע תמיד גורמת למיץ שלי לקפוץ.
The incarceration of a felon always gets my juices pumping.
ולכן, אני רוצה להעניק לך פיצוי מרבי כליאה פסולה.
And therefore, I'd like to grant you maximum compensation for wrongful incarceration.
אחרי שנים של כליאה ועינוי הוא קופץ למיטה הראשונה?
After years of imprisonment and torture, he hops into the first young bed?
אני מופתעת שמישהו מאנשיך מסוגל לעשות משהו מספיק רציני שיצדיק כליאה.
I'm surprised that one of your people could be capable of doing something serious enough to warrant imprisonment.
אבל לאשר כליאה בלתי חוקית ועינויים של אסירה?
But authorizing the illegal detention and torture of a prisoner?
אז למה כל כך הרבה של התלמידים שלך באותם במתקני כליאה פרטיים?
Then why are so many of your students in those private detention centers?
אולי כליאה היא עונש מתאים יותר לילד, הוא כה צעיר.
Perhaps imprisonment is a more suitable punishment for the boy. I mean, he's so young.
בקליפורניה יש שיעורי כליאה מהגבוהים ביותר מבין כל 50 המדינות.
California has one of the highest incarceration rates of all the 50 states.
מתקני כליאה הם מגדלים את הקרקע עבור ארגונים פליליים, הם אינם?
Detention facilities are breeding ground for criminal enterprises, aren't they?
כליאה המונית היא נושא ממש חשוב.
Mass incarceration is such an important issue.
אני יודע מה לרוב זה אומר: "כליאה כללית"
I know it usually means "general detention."
אולי למתקני כליאה זה עדיין לא מסביר.
Could be to the detention centers.
אז הוא "כליאה" מה שמך?
So is "incarceration." What's your name?
הברחה או סיוע לחזרתו לארץ של חייזר, פירושם כליאה מיידית.
Smuggling or assisting any Alien back to Earth means immediate imprisonment.
חטיפה, כליאה לא תקנית של שוטרת.
Kidnapping, false imprisonment of an officer.
אני יודע שאתה מאחורי כליאה אבסורדית זה של הנכד שלי.
I know you're behind this absurd incarceration of my grandson.
אני מניחה שמוות ו/או סחיטה ו/או כליאה זה...
So I'm guessing death and/or blackmail and/or imprisonment is the glue that holds you together.
חטיפה, כליאה בלתי חוקית, כפייה.
Kidnapping, unlawful imprisonment, coercion!
אני מסכן כליאה פדראלית עבורך, וככה אתה דואג לי?
I risk federal imprisonment for you, and this is how I get treated?
שכולל מעצר שווא, כליאה שלא כדין ואני יכול עוד להמשיך
includes false arrest, wrongful imprisonment, and I could go on. Price:
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 211. מדויק: 211. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo