הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כלי טיס" לאנגלית

הצעות

כלי טיס אחת מבצע פיצול אס?
Aircraft one performs a split S?
יש לנו כאן מספיק טילים כדי להוריד כל כלי טיס שמתקרב ליבשת.
We have enough missiles here to shoot down any aircraft approaching the mainland.
הדוא "לים האחרים מדברים על איזה כלי טיס.
The other emails are all about some aircraft.
כל המזכירות שלך לעבוד על עיצוב כלי טיס מתקדם?
All your secretaries work on advanced aircraft design?
כלי טיס ותנאי שירות כלליים נמצאים בירוק וללא רשימות.
Aircraft and GCS are in the green with no write-ups.
כלי טיס מעל מנהיג אדום, בעמדה.
AIRCRAFT OVERHEAD Red leader, in position.
קפטיין, הרדאר מדווח, שיש כלי טיס לא מזוהה.
Captain, radar has reported unidentified aircraft.
לא נראו כל כלי טיס אחרים עוברים בסביבת טיסה 180.
No other aircraft were visibly near flight 180.
סמ "רית נורה סוואן, תחזוקת כלי טיס.
Staff Sergeant Nora Swan. Aircraft structural maintenance.
כלי טיס לא מזוהה, אתה מסודרות לרדת ל -20,000 מטר
Unidentified aircraft, you are ordered to descend to 20,000ft.
אדמירל, הראדאר זיהה שני כלי טיס במרחק 2 מייל.
Admiral, radar reports returning aircraft two miles out.
אני מזהה כלי טיס יותר טוב מכל אחר אחר.
I know aircraft better than most.
5,000 אנשי סגל, מעל 80 כלי טיס וספינה בשווי 6 מיליארד.
5,000 personnel, over 80 aircraft and a $6 billion ship.
יש לנו לוחות רישוי על רכבים, מספר זנב על כלי טיס.
We have license plates on cars, tail numbers on aircraft.
רוכב צללים, יש לנו כלי טיס בלתי מזוהה.
Ghost Rider, we have an unknown aircraft.
הם עשו זאת כדי להעביר כלי טיס אל לרוסיה.
They do for turnin' aircraft over to the Russians.
האמת היא שהחוק תקף לכל כלי טיס שנמצא בסמכות השיפוטית המיוחדת של ארה"ב.
Actually, the law applies to any aircraft in the special aircraft jurisdiction of the United States.
העצם הגדול והלא מזוהה לא נראה מטאוריט, בלון מזג אוויר או לווין, ומומחה תעופה ששוחחנו איתו קבע שזה לחלוטין לא סוג של כלי טיס אמריקאי שבשימוש כעת.
The massive, unidentifiable object does not appear to be a meteorite, weather balloon or satellite, and one aviation expert we've spoken to has stated that it's definitely not any kind of U.S. aircraft currently in use.
מנהל התעופה הפדרלי, הגוף השולט בכל זה, קורא לזה "כלי טיס ריחוף ממונע"
The FAA, the controlling body above all, calls it a "powered lift aircraft."
ואז במהלך - לאורך ששה עשורים, תאמינו או לא, בניתי מספר כלי טיס במטרה ליצור משהו שיוכל לעשות בשבילכם, או בשבילי את מה שעושה יונק הדבש שנותן לכם את הגמישות הזו
And so the next - over the next six decades, believe it or not, I've built a number of aircraft, with the goal of creating something that could do for you, or me, what the hummingbird does, and give you that flexibility.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 191. מדויק: 168. זמן שחלף: 289 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo