הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כלי נשק" לאנגלית

חפש את כלי נשק ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

תוכל להשוות כלי נשק מברונזה לרסיס נחושת?
Are you able to match a bronze weapon to a copper fragment?
אני יודע את הפצעים שגורמים כלי נשק כזה.
I know the wounds that makes such a weapon.
מאיפה הרומולנים השיגו כלי נשק כזה?
And where did the Romulans get that kind of weaponry?
אקדחים קטנים אבל הרבה כלי נשק.
Small arms, but a lot of weaponry.
הוא מביא בכמה כלי נשק אינטנסיביים לבחורים שלו.
He's bringing in some intense weaponry for his boys.
הפצצה היא כלי נשק קדוש של שלום
The Bomb is a holy weapon of peace.
גריימן הרכיב אוסף של כלי נשק.
Graiman put together A pretty comprehensive collection of weaponry.
חיפוש חשף 2 כלי נשק מוסתרים וכמות תחמושת
A search revealed two concealed firearms and a quantity of ammunition.
ידעת שאנשים כאן נושאים כלי נשק?
Did you know that people in here are carrying weapons?
כלי נשק מוצגים בנשקיה הממוקמת בקומה א
Firearms are displayed in the Armory... located on Level A.
קומץ כלי נשק אוטומטיים והרבה התלהבות.
A handful of automatic weapons and a lot of enthusiasm.
הוא מצא כלי נשק באתר הבנייה שממול.
He finds a weapon at the construction site across the street.
השתמשת במקרה באיזשהו כלי נשק מכאן?
Wouldn't happened to have used any weapons from around here?
המגנים נחלשים וכמה כלי נשק נפגעו.
Shields are weakening, and we've got some weapons down.
ראיתי כלי נשק מבצבץ מהרכב החשוד.
I see muzzle flashes coming from the suspect's vehicle.
אתה חושב ששני אנשים הגניבו כלי נשק למרפאה היום?
You figure that two people snuck weapons into the clinic today?
אז הם התחילו לאגור כל כלי נשק שהם מצאו.
So they had started gathering all the weapons they could find.
יש לצבא שלנו כלי נשק שמסוגל לעשות את זה?
Does our military have any weapon That could do this?
אני יודעת היכן יש כמה כלי נשק
I know where there are some guns.
הנחנו שזה היה משלוח של כלי נשק
We assumed it was an arms shipment.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1576. מדויק: 1576. זמן שחלף: 178 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo