הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כל דבר אחר" לאנגלית

חפש את כל דבר אחר ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
anything else everything else whatever else
all else
any other
every other thing
הדפס מצגות, מסמכים או כל דבר אחר אל OneNote לצורך הערות או ביאור.
Print presentations, documents, or anything else into OneNote for comments or annotation.
שלא זו או כל דבר אחר שאמרתי הערב.
Not to this or anything else I've said tonight.
לביטול הבעל ושל כל דבר אחר!
To the annulment of her husband and of everything else!
כמו כל דבר אחר גם זה התפוצץ
Like everything else, it backfired, too. How?
תפסיק כל דבר אחר שאתה עושה...
Whatever else you got going, cut it down.
תגרום לפריצה להיראות רגילה וקח כל דבר אחר שתרצה.
Make it look like an ordinary break-in, take whatever else you want.
כל דבר אחר בעולם נוטה להביט ביזמים להגיד שאנחנו אנשים רעים
Everything else in the world tends to look at entrepreneurs and say that we're bad people.
אנשים צריכים להיותבחירה ב חינוך, כמו כל דבר אחר.
People should have a choice in education, like anything else.
כל דבר אחר יחשב כביזיון בית המשפט
Anything else will be treated as contempt.
כל דבר אחר מוכה ומלוכלך תסתכלי על המקום הזה.
Everything else here is battered and filthy - look at this place.
כל דבר אחר יהיה בזבוז של חומר
Anything else is a waste of material.
אנחנו נעבור את זה בדיוק כמו כל דבר אחר.
We'll get through it, just like everything else.
אנחנו לא יכולים לקבל כל דבר אחר מתוכו.
We couldn't get anything else out of him.
עכשיו, האם אתה רואה כל דבר אחר במעבדה?
Now, did you see anything else in the lab?
אנחנו צריכים לקבל אותו לפני כל דבר אחר.
We need to get him out before anything else.
כל דבר אחר, אני לא הגיוני
Anything else, I'm not so reasonable.
יותר מפחידה מאשר כל דבר אחר פה למטה
She's a lot scarier than anything else running around down here.
זה אמיתי כמו כל דבר אחר.
It's as real as anything else.
בגלל שתמיד בחרתי בסוכנות מעל כל דבר אחר.
Because I have always chosen the Agency above anything else.
האם אתה דורש כל דבר אחר מאיתנו בשלב זה?
Do you require anything else from us at this time?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1549. מדויק: 1549. זמן שחלף: 252 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo