הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כמה" לאנגלית

הצעות

+10k
4725
4688
4270
4066
2803
2419
כמה חכמה, כמה מצחיקה כמה מקסימה שאת.
How smart, how funny, how charming you are.
כשראיתי כמה את ווניה מאושרים הבנתי כמה אני לא מאושרת.
When I saw how happy you and Vanya are, I realized how unhappy I am.
לך שני הבין כמה מהר אתה יכול להפעיל דרך כמה מיליון?
You two realised how quickly you could run through a couple of million?
את לא מבינה כמה זה מתסכל, כמה עקשנית
You don't realize how frustrating it is, how stubborn,
אנו יודעים עד כמה לקוחותינו מעריכים את האמינות שבעבודה עם Dell.
We know how much our customers value the reliability of working with Dell.
הכיתי כמה כמה מהבהמות האלה כשבאתי לעיר.
I beat up some of those yahoos when I got into town.
הבאנו לך כמה כמה בקבוקים של הליקר הסרבי שאת אוהבת.
We also got a few bottles of that Serbian liquor you like.
שכנעתי כמה חברים בפנטגון לצייד כמה מחלקות.
I convinced some friends at the pentagon To outfit a few platoons.
הזמנו כמה חברים שייתנו לכם כמה רמזים מוזיקליים.
We've invited a few friends over to give you some musical cues.
לפני כמה חודשים, כמה סגנים שאלו אותך בקשר לפועל...
A few months ago, some deputies asked you about an employee.
ערכתי כמה שינויים והוספתי כמה משפטים בסוף.
Made a couple of changes, added some sentences at the end.
אני מתכוון, כמה אנשים בפגישה שלך אתמול עשה כמה סיורים באפגניסטן?
I mean, how many people in your session yesterday did several tours in Afghanistan?
כמה מהמעריצים שלו הם מחזיק אותך אחראי לפטירתו בעניים כמה המשחקים האחרונים.
Some of his fans are holding you responsible for his poor passing in the last couple games.
יש לי כמה כיוונים כמה מספרי טלפון.
I got a couple of leads, a few phone numbers.
תראה כמה התקדמות שעשינו רק כמה חודשים קצרים.
Look at how much progress we've made in just a few short months.
כמה אוטובוסים מקדימה, כמה מכוניות במגרש
Couple buses out front, a few cars in the lot,
אולי שני שותפים ותיקים יכולים לרוץ כמה זכרונות, יצלצלו כמה פעמונים.
Maybe two old partners can jog some memories, ring a few bells.
אולי אנחנו יכולים להביא לך כמה גזעים, ללכת כמה סיבובים.
Maybe we can get you some trunks, go a few rounds.
כמה מכם אולי יודעים כבר כמה עונג זה יכול להעניק לה.
Some of you might already know how much pleasure this can give her.
ארבעה בחורים עם כמה ליטרים מוסיפים כמה גוויות.
Four guys at a couple of pints adds up to a few bodies.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 165933. מדויק: 165933. זמן שחלף: 429 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo