הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כמו בחיים" לאנגלית

חפש את כמו בחיים ב: הגדרה מילים נרדפות
lifelike
like life
as in life
like in life
like a lifetime
as life
ממש כמו בחיים אתה לא חושב?
Quite lifelike, wouldn't you say?
פורד וברנרד להמשיך ולעשות את הדברים כמו בחיים יותר.
Ford and Bernard keep making the things more lifelike.
אין טעויות בטנגו, לא כמו בחיים -
No mistakes in the tango, not like life.
כמו בחיים, נקמה יכולה להיות עניין מלוכלך...
Like life, revenge can be a messy business...
בפוטבול, כמו בחיים, דברים משתנים
In football, as in life, things change.
במלחמה כמו בחיים, ג"ו, קורבנות צריכים להיעשות.
In war as in life, Joe, sacrifices have to be made.
אז זה כמו בחיים לאחר הלידה.
So, it's like life after birth.
בהימורים כמו בחיים אתה תמיד חייב לנצח.
In gambling as in life, one must always win.
ובעתות מוות כמו בחיים, איוותר שלך לנצח.
And in death, as in life, I will remain forever yours.
במשחק גולף הכל תלוי בתנופה בדיוק כמו בחיים.
Follow-through is everything in golf, just like life.
המשחק הזה הוא בדיוק כמו בחיים.
This game's just like life.
כמו בחיים, הוא לא יסתיים אבל תשתוקק לדעת מה קורה אחר-כך.
Like life, it won't end but you'll want to know what comes next.
או מבלבל ואולי חסר משמעות, כמו בחיים.
Or confusing and possibly meaningless, like life.
בפוליטיקה, כמו בחיים עצמם, אין סופים, יש רק התחלות חדשות.
In politics, as in life, there are no endings, only new beginnings.
אתה יודע, בעסקים כמו בחיים, אנשים חסרי אמון.
You know, in business, as in life, people are so distrustful.
לעיון בעתיד, דילן, בעסקים, כמו בחיים בכלל, נימוסים הם חלק חשוב איך אנשים מתקשרים.
For future reference, Dylan, in business, as in life in general, pleasantries are an important part of how people communicate.
איך מנצחים במשחק הזה - .זה כמו בחיים.
STEVE: It's like life.
עכשיו, בקורס הזה, כמו בחיים, אין לכם את האפשרות לבחור את השותפים שלכם לעבודה.
Now in this class, as in life, you don't get to choose your coworkers.
אז בהצלת חיות בר, כמו בחיים, אנחנו לומדים מנסיונות קודמים, ואנחנו לומדים גם מההצלחות שלנו וגם מהכשלונות.
So in wildlife rescue, as in life, we learn from each previous experience, and we learn from both our successes and our failures.
כשמדובר בערים, כמו בחיים, אך במיוחד בערים, דרוש תכנון מראש.
Now, with cities, like life but particularly cities, you have to think ahead.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 90. מדויק: 90. זמן שחלף: 237 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo