הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כן שיגור" לאנגלית

חפש את כן שיגור ב: הגדרה מילים נרדפות
launch pad
המודל הזה יהיה מעל למבנה כדי ליצור אשלייה שהטיל נמצא על כן שיגור.
This model will be superimposed on the structure, to create the illusion that the rocket is on the launch pad.
זה כן שיגור פוליטי מסיבת העיתונאים.
It's a political launching pad.
אדוני, יש לנו את כן שיגור 14 על הקו.
Sir, we've got Pad 14 on the box.
זה כן שיגור פוליטי
It's a political launching pad.
מספק כן שיגור מושלם
Provides a perfect launching pad...
זה כמו כן שיגור מסטראת'מור לעולם האמיתי.
It's like the launching pad from Strathmore to the real world.
כאן משיגים תערוכה גדולה ראשונה זה כמו כן שיגור.
It's like the launching pad from Strathmore to the real world.

תוצאות נוספות

אלא אם כן אתה מחשיב שיגור טיל.
Unless you count launching a rocket.
אירעה שגיאה במהלך יצירת shim של שיגור בתחום היישום המשמש כיעד.
An error occurred while creating a dispatch shim in the target app domain.
LCIDConversionAttribute אינו מותר בממשקים של שיגור בלבד.
The LCIDConversionAttribute is not allowed on dispatch only interfaces.
אפשרות זו כוללת שיגור חירום, עדכוני מצב שוטפים, שכפול בעיות במעבדות ההדמיה של Dell ומעקב אחר כשל בחומרה.
This option includes emergency dispatch, ongoing situation updates, problem replication in Dell's simulation labs, and hardware fault monitoring.
נהיה בטווח שיגור רגיל בעוד דקה.
We'll be in normal transporter range in another minute.
נוכל לנסות שיגור חירום ממסלול נמוך.
We can try an emergency transport from a lower orbit.
בקרת שיגור אנו מחכים להוראותיכם להמשיך.
Launch Control, we are awaiting your command to proceed.
הנכס שמקבל החליף, ואנחנו שיגור טילים מהמפרץ.
That asset gets exchanged, and we're launching missiles from the Gulf.
חדר שיגור, היכון לשיגור ניצולים לסיפון.
Stand by, Transporter Room, ready to beam survivors aboard.
אבל עלינו ליזום שיגור מילוט תוך יומיים!
But we have to initiate an escape launch in two days.
קפטן, יש שיגור לא מתוכנן.
Captain, there's an unscheduled transport taking place in Transporter Room 3.
אם היה שיגור הייתי ממזמן בבית.
If there's beaming I'll be directly at home.
אם כיוון הרוח תשתנה אחרי שיגור הטיל
Because if the winds change after you launch those rockets,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1055. מדויק: 7. זמן שחלף: 149 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo