הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כנוע" לאנגלית

חפש את כנוע ב: הגדרה מילים נרדפות
submissive
meek
docile
humbled
humbling
compliant
servile
הרוזנת אנג'ליק מחפשת צעיר כנוע"" בעל קרסוליים עבים
"Countess Angelique seeks young submissive with large ankles!"
היא פיתתה אותך - היה כנוע לה 6 שנים?.
She seduced you? I was her submissive for six years.
חברים של כנוע, עני והצטופף.
friends of the meek, the poor and the huddled.
ושאני אלך איתך לכלא, כולי כנוע?
And I'd go with you to jail, all meek?
את חייבת להפסיק להשתמש במילה הזאת, כי הוא ממש לא כנוע.
You got to stop using that word to describe it, 'cause it is not docile.
כדי להצליח, בעל חיים צריך להיות כנוע מאוד, קודם כול.
To be any good, an animal has, first of all, to be docile.
למה אתה כל כנוע להיות פתאומי?
Why are you all of a sudden being meek?
אני מתכוון, בצעקות ובלובשים חצאיות קצרות הוא לא בדיוק כנוע, נכון?
I mean, shouting and wearing short skirts isn't exactly meek, is it?
היה כנוע לה 6 שנים - ברצינות?.
I was her submissive for six years.
~ אני לא חושב שמאוד כנוע של מייבל.
I don't think Mabel's very meek.
לא יודע אם אהיה חזק או כנוע, אבל אני חייב להיות שם.
I don't know whether I'll be forceful or submissive, but I must be there in the flesh.
אליהו ידעתי אף פעם לא היה כל כך כנוע.
The Elijah I knew was never so meek.
כנוע עשויים לרשת את הארץ, אבל האמיץ יקבל הים.
The meek may inherit the earth, but the brave will get the sea.
בכל מקרה, אני קורא את הפסוק ש על איך כנוע יירש את הארץ.
Anyway, I read that verse about how the meek shall inherit the earth.
אתם באמת חושבים שאתם, יכולים להזריק לי חונק זאב, ולגרום לי להיות כנוע וחלש ושלא אמצא דרך יציאה?
You think you can shoot me up with wolfsbane, make me docile and weak, and I won't find a way out?
פגשתי אותו במסיבה, שבה שילמו לי להיות כנועה.
I met him at a party where I was a... a paid submissive.
מה האסטרטגיה שלך להתמודדות איתה, אני כנועה לגמרי.
What is your strategy to deal with her? I'm totally submissive.
יקר אשלים, איך היית מרגיש על חוויה כנועה חיים אמיתיים איתי כמדריך שלך?
Dear Ashley, how would you feel about a real-life submissive experience with me as your guide?
חלשה, כנועה וקל כך קלה לריסוק.
Weak, submissive, so easily crushed.
למה לא אתה אמרת שבסוף שהשותפה הכנועה...
You said the submissive one eventually...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 201. מדויק: 201. זמן שחלף: 157 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo