הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כניסה" לאנגלית

חפש את כניסה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

יש רק כניסה אחת לתערוכה ומסדרון שירות.
There's only one entrance to the exhibit and a service corridor.
ספרתי אחד במגדל, שני בכל כניסה.
I counted one in the tower, two at every entrance.
כניסה קלה - המארז של המחשב השולחני Aurora נפתח בקלות לשם שדרוגים מהירים של הרכיבים.
Easy Entry - The Aurora's chassis opens easy for quick component upgrades.
נקודת כניסה בכותרת ה - CLR היא ה - token עבור פעולת שירות כללית.
Entry point in CLR header is the token for a generic method.
השתלטתי על הבניין ומצאתי כניסה נוספת לסיפון ההולוגרמה הזה.
I have seized the building and I have found another access to this holodeck.
סנאטור ניית"ן פטרלי מבקש גישת כניסה.
I have Senator Nathan Petrelli requesting access to the building.
יש מצלמת מעקב בשער כניסה, הבוס.
There's a surveillance camera at the entry gate, boss.
אין סימני כניסה תכשיטים וכסף פשוט נעלמו.
No sign of entry, the jewels and the cash just vanished.
שריריך ויכולתך לבצע כניסה זו מעידים על מומחיותך בפארקור.
Your particular musculature and ability to make that entrance indicate expertise in free running.
אז במקרה הזה לא היה פציעת כניסה
So in this case, they're not entry wounds.
מצאתי פצע כניסה קטן קרוב לבית-השחי של הקורבן
I found a small entrance wound close to the victim's armpit.
שנינו יודעים שאין כניסה צדדית במלון הזה.
We both know there's no side entrance to this hotel.
אין סימן של כניסה או יציאה מהקומה התחתונה.
There's no sign of entry or exit from the lower level.
הוא נקרא "כניסה של רקדנים במסיכות"
This one's called "Entrance of the masked dancers."
שמנו מצלמה בכל כניסה של האודיטוריום.
We've got a camera positioned at each entrance to the auditorium.
זו כניסה לחור תולעת שמתנהלת בין עולמות.
That's the entrance to a wormhole that runs between worlds.
יש לנו אישור שאין כניסה בנקודות הללו.
We have confirmation there's no entry at any of these points.
25 נקודות של כניסה הן יותר מדי נקודות כניסה!
25 points of entry is too many points of entry!
אשף לכיוונון מיפוי בין משתמש כניסה ועובד לפרמטרים עבור סינכרון Microsoft Outlook.
Wizard to set up mapping between logon user and employee and parameters for Microsoft Outlook synchronization.
על כתובת כניסה ל - Communicator להיות מסוג דואר אלקטרוני.
Communicator sign-in address must be of type email.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3362. מדויק: 3362. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo