הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כעובד" לאנגלית

worker
as an employee
employment
התוקף זוהה כעובד של משפחת לארסן.
The assailant has been identified as an employee of the Larsens.
כעובד של הסוכנות לביטחון לאומי, הוא גנב והפיץ מסמכים מסווגים.
As an employee of the National Security Agency, he stole and disseminated classified documents.
כעובד של אמת, הייתי מכוסה, אבל אני מודה לך על הנדיבות שלך.
As an employee of Truth, I was covered, but I thank you for your generosity.
כעובד כללי - .את בודקת אותי.
You're checking up on me. Yes, as an employee.
המשתמש הנוכחי אינו מכוונן כעובד ולכן אין לו אפשרות ליצור הזמנות שירות עם פעילויות.
The current user is not set up as an employee and therefore not able to create service orders with activities.
אבל אני לא יכול לומר שאני מצליח כמנהל אם אתה נכשל כעובד.
But I can't say I'm succeeding as a manager if you're failing as an employee.
כעובד סוכנות הביטחון הלאומי, אתה אמור לדעת, שיריה בבטן היא הדרך הכואבת והאיטית ביותר למות.
As an employee of the NSA, you should know that a gunshot wound to the stomach is the most painful and the slowest way to die.
ד"ר צ'ילטון שכר אח עם ניסיון במוסדות נפשיים, אך לא כעובד.
Dr. Chilton hired a nurse who's had experience in mental hospitals, but not as an employee.
נראה כאילו הוא עובד בחנות האוטומטית, אבל הוא אינו מופיע ברשימה כעובד במס ההכנסה.
Looks like he works at the auto shop, but he's not listed as an employee with the IRS.
אתה יקר לי" יקר לי כעובד יקר לי כאדם "מגיע לך"
I care about you, as an employee and as a person, you deserve it.
כדאי שתשיג עבודה כעובד סוציאלי כאן.
You should get yourself a job as a social worker here.
אני יודע שהיא עדיין מתייחסת אליי כעובד, גם עכשיו.
I know she still treats me like an employee, even now.
אם אני, כעובד ממשלתי, מנעתי ממנו לקרוא חומר
If I, as a government employee, denied him reading material...
ליז הזמינה אותי חזרה כעובד במסגרת התקציב.
Liz has invited me back as a budgeted employee.
קאלן, הוא לבוש כעובד תחזוקה.
Callen, he's dressed as a maintenance worker.
הם עלולים מאז שהיית מתנהגים כעובד שלהם.
They're liable since you were acting as their employee.
אני שוקל ברצינות להמליץ עלייך כעובד המצטיין של החודש.
I'm seriously considering you for Employee of the Month.
כעובד בנק, כל ניסיון שלי להמיר מטבע, מוקלט ומתוחקר.
As a bank employee any attempt to change currency is recorded and questioned.
אני עדיין נאחז בתקווה שיעסיקו אותי כעובד ציבור.
I still cling to the hope of being employed as an official.
במקומות שונים, עבדתי כעובד זמני.
Various places. I worked as a temp.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 234. מדויק: 234. זמן שחלף: 440 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo