הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כעס" לאנגלית

חפש את כעס ב: הגדרה מילים נרדפות
anger
resentment
vexation
wrath
exasperation
was angry was mad rage was upset got mad
frown
resented
resentful
was pissed
pissed off

הצעות

אוקיי, וינסטון אני רואה כעס בעיניים
Okay, Winston, I can see anger in your eyes.
מצאתי קשר ישיר בין כעס לימ"פ.
I have found a direct correlation between anger and TMl.
שנתיים בכלא קינגסטון הן מספיק זמן כדי לצבור כעס.
Two years in Kingston is enough time to build up some resentment.
אנגהרד, זאת סתם רוח או שזה כעס זועם?
Angharad, is that just the wind, or is it a furious vexation?
שזה כעס מחיים קודמים שאף פעם לא שוחרר
That's anger from previous lives that was never set free.
הקירות עשויים מטהור כעס, אטום לכוח.
The walls are made of pure anger, impervious to force.
אליס סיפרה לי שאחיה טורף כעס וחרטה.
Alice told me that her brother preys on anger and regret.
כעס לא יחזיר אותו בחזרה הייתי מעדיף להתנפל עליו.
Anger won't bring him back. I'd rather prey on him.
הם מביעים כעס ותוקפנות מילולי בפעם הראשונה.
They are expressing anger and aggression verbally for the first time.
אנחנו מנסים לעורר כעס שמעורר לפעולה.
We are trying to arouse, to anger an action.
אתה מרגיש הרבה כעס כלפי דיוויד לאחרונה?
Have you been feeling a lot of anger towards David lately?
וזה עורר כעס ותסכול עצומים בקרב הדור הצעיר שלנו.
And it has aroused huge anger and frustration among our young generation.
היום, אני עומד לדבר על כעס.
Today, I am going to talk about anger.
יש לך הרבה כעס, צ'פמן.
You got a lot of anger, Chapman.
כעס וטינה מאוד רגשות רציונליים לאחר שננטש על ידי הורה.
Anger and resentment are very rational feelings after being abandoned by a parent.
בול, הבדיקות הביומטריות מראות סימני מתח, כנראה כעס.
Bull, biometrics are showing signs of stress, probably anger.
ירייה בפנים מראה בד"כ על כעס עמוק של היורה.
Face shots usually indicate a deep anger in the shooter.
אני כמו סופת טורנדו של כעס שמסתחררת סביב!
I'm like a tornado of anger, swirling about!
אבל זה היה יותר ההרגשה שקיבלתי ממנו כמו כעס וזעמה.
But it was more the feeling I got from him, like anger and rage.
כשאישה מביעה כעס, בדרך כלל זה בגלל...
When a woman expresses anger, it's often because...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3221. מדויק: 3221. זמן שחלף: 152 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo