הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כפייה" לאנגלית

coercion
compulsion
duress
imposition
forced labor
אנחנו יכולים לחתוך לך עסקה, קורא לזה כפייה.
We can cut you a deal, call it coercion.
מה שאמרת להם, זה היה כפייה.
Whatever you said to them, it was coercion.
כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא למחות כפייה ש.
All we got to do is wipe away that compulsion.
כדי להקל על החרדה הוא ביצע כפייה.
Obsessive compulsives ease the anxiety by performing the compulsion.
מונטולו גורם לשניהם לעבוד תחת כפייה.
Montolo has them both working under duress.
אם נעצור אותם תחת כפייה המעצר הזה יחזור אלינו כהאשמה.
We put them under duress, this bust gets bounced at arraignment.
כלבת אינה כוללת כפייה להפיץ המחלה המידבקת.
Rabies doesn't include a compulsion to spread the contagion.
כסף, אידיאולוגיה, כפייה ואגו.
Money, ideology, coercion, and ego.
אתה מקבל כל אינטל זה ללא כפייה?
You've gotten all of this intel without coercion?
תוודאי שאין שום סימן להתעללות או כפייה.
Make sure there are no signs of abuse or coercion.
אורורה היקרה, כפייה היא לא התרגיל היחיד שלי.
My dearest Aurora, compulsion is not my only party trick.
זאת לא הסכמה חוקית, זו כפייה.
It's not a binding agreement, it's coercion.
כפייה, התאכזרות, בסדר, עינויים
Coercion, cruelty, all right, torture.
אין סימנים לפריצה, או כפייה כלשהי.
No forced entry, no coercion of any kind.
זה היה חשוב לו, כמו כפייה.
This was important to him, like a compulsion.
אין אפשרות לציין סוג כפייה עבור אובייקטים הערוכים בסידרה בעזרת מעצב זה.
Cannot specify coercion type for serialized objects using this formatter.
לא ניתן להשתמש בפרמטרי קואורדינטות עם סוג כפייה 'טבלה' כאשר הטבלה מכילה תאים ממוזגים.
Coordinate parameters cannot be used with coercion type Table when the table contains merged cells.
הקלט אינו יכול להיות ריק עבור כפייה זו.
Input cannot be null for this coercion.
אני יכולה להבטיח לך שאנחנו מענישים בחומרה, מקרים של כפייה.
well, Dr. troy, I can assure you we have zero-tolerance for coercion.
אני יודעת שאני נשרפת בשמש, עברנו על כפייה וחטיפה, אכילה, מחיקה.
I know I burn in the sun, we covered compulsion and snatch, eat, erase.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 235. מדויק: 235. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo