הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כפר" לאנגלית

חפש את כפר ב: הגדרה מילים נרדפות
village
country
countryside
town
farm
atone
hillbilly
resort
hick
villager

הצעות

תמיד אמרתי שאנחנו לא אמורים להתקרב כפר איש.
You always said we're not supposed to go near a man village.
חיפשנו בכל כפר, מסביב לארמון ואין סימן לקוזקו.
We've searched every village surrounding the palace and still no sign of Kuzco.
הישג רציני לבלוג שלי ולך נער כפר.
Quite an accomplishment for my blog and for you, country boy.
חיי כפר הם כל שאאחל לעצמי.
Country life is what I'm after.
"ברחובות המאובקים והמלוכלכים של כפר ויינטסיטו"
"through the dusty and dirty streets of Vientecito village."
אז סנטה רנדי ניסה לפתוח כפר משלו?
So Santa Randy was trying to open up his own village?
אולי יש לנו גישה לתקשורת עכשיו שהצטרפנו למשפחת כפר החירות
We might have access to communications now that we've joined the Liberty Village family.
התאכסנו באיזה כפר ליד בואנוס איירס.
We were staying in this village outside of Buenos Aires.
הגיע הזמן למחוץ את כפר הטרוריסטים!
The time has come to wipe out the terrorist village!
בכל כפר באפריקה יש עכשיו קפה אינטרנט.
Every village in Africa now has a cyber cafe.
בכל כפר של הימבה, ישנה אש מקודשת.
At every Himba village, there is a sacred fire.
ותוכלו למצוא אותם בכל כפר נידח בעולם.
You find them in any inaccessible village around the world.
עבדנו עם כפר אחד, והתחלנו את המרכז הראשון.
We worked with one village, and we started our first center.
עכשיו אתה יודע איפה כפר האדם.
Now you know where the man village is.
ברוכים הבאים ל קרב כפר השנה.
Welcome to the Battle of the Year Village.
צעיר נכנס כפר שיעי, דוחף עגלה מלאה בממתקים וצעצועים.
A young man enters a Shia village, pushing a cart full of candy and toys.
הוא משתמש בחלק מהאדמה שלנו כדי שהפליטים יוכלו להקים כפר חדש.
He is using some of our land so that the refugees can be making a new village.
אין ספקשהמקום הנכון הוא ב כפר שבו אנשים עוברים בכל יום.
Surely the right place is in the village where people pass every day.
אתה יודע איך כפר המערב הוא.
You know how the west village is.
הם בזזו כל כפר וחווה בהתקדמותם.
They sacked every village and farmstead as they went.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1788. מדויק: 1788. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo