הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כפרה" לאנגלית

חפש את כפרה ב: הגדרה מילים נרדפות
atonement
redemption
expiation
absolution
forgiveness
penance
ואחד הצעדים כלפי החלמה הוא כפרה.
And one of the steps towards my recovery is atonement.
הקאלרק הוא יום של כפרה, בדידות ודומיה.
Kal Rekk is a day of atonement, solitude and silence.
מה גורם לך לחשוב שאני רוצה איזשהו כפרה?
What makes you think I want any kind of redemption?
זקן שוטה במחווה אחרונה של כפרה, אולי?
A foolish old man's last gesture... of redemption maybe?
כפרה, כי ראינו את כדור הארץ מוכה בשוטים ועקרבים
MRS. CARMODY expiation because we have seen the earth scourged with whips and scorpions
היה לי להראות לבעל שלי הייתי רציני לגבי כפרה.
I had to show my husband I was serious about atonement.
חיפשתי כפרה בעזרה להירו לממש את גורלו, להציל את העולם.
I sought redemption By helping hiro fulfill his destiny To save the world.
זה כפרה אתה אחרי, נכון?
It's atonement you're after, is it?
אגדות מוסר מאופיינות בפשע, עונש, כפרה.
Morality tales tt center Around transgression, punishment, redemption.
אני מניח שזו מעין כפרה אישית.
I suppose it's a private sort of atonement.
אל תחשוב שתקבל סוג של כפרה בזה שאתה לוקח את האשמה.
Don't think you'll get some kind of redemption by taking the blame.
מה הדבר הזה, דן כפרה?
What's that, Dan? Redemption.
האם מישהו כאן יודע מה כפרה אמצעים?
Does anybody here even know what atonement means?
חילקה אשמה בידה האחת והציעה כפרה בידה השנייה.
Handing out guilt with one hand then offering redemption with the other.
אתה רוצה כפרה מ "אהבת נצח."
You want redemption from "Everlasting"?
כפרה נעשית רק ע"י מאמינים דרך טקס.
Atonement is only achieved by believers through ceremony.
זה על משפחה, כפרה ו...
It's aut family and redemption and...
צריכה להינתן לו הזדמנות לכפר על פשעיו כפרה?.
He should be given the chance to atone for his crimes. Atonement?
אז חברי, שנבדוק האם הוא עדיין מציע כפרה?
So, my friend, shall we see if he still offers redemption?
(נאנח) זה לא על כפרה.
(sighs) This isn't about atonement.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 223. מדויק: 223. זמן שחלף: 102 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo