הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כשדרגת" לאנגלית

יכולתן של נשים למצוא במהירות את המילה הנכונה, יכולת ביטוי בסיסית משתפרת באמצע מחזור הווסת, כשדרגת האסטרוגן בשיאה
Women's ability to find the right word rapidly, basic articulation goes up in the middle of the menstrual cycle, when estrogen levels peak.

תוצאות נוספות

ככה התינוקת שלי הרגישה כשהרגת אותה?
Is that what my baby felt when you killed her?
עכשיו, ידעת שהכומר בחיים כשהרגת אותו?
Now did you know the priest was alive when you killed him?
כמו שניסית להגן על המבצע כשהרגת את בלייקלי ומקגארת?
Like you were trying to protect the operation when you killed Blakely and McGrath?
כשהרגת בשבילנו בעבר, תמיד היינו מרוצים.
When you've killed for us in the past... we've always been satisfied.
היתה לך ברירה כשהרגת את דודי.
You had a choice when you killed my uncle.
הוא היה נורא מבולבל כשהרגת אותו.
He was very confused when you killed him.
אתה יצרת אותי כשהרגת את אחי.
You made me when you killed my brother.
בן כמה היית תשע כשהרגת אותם?
What were you, 9 when you killed them?
גם דן סקרלט לא סיים כשהרגת אותו הבוקר?
Dan Scarlett hadn't finished either when you killed him this morning.
לא חשבת פעמיים כשהרגת את הבחורה הזאת במדריד.
You had no second thoughts in killing that girl in Madrid.
אני חייבת לומר ששדרגת את המקום.
I got to say, you really spruced it up.
אני רואה ששדרגת את האבטחה שלך.
I see you've stepped up your security.
ואז אתה זוכר כשדרשת ארוחת ערב?
And then, remember when you demanded dinner?
אמרת שהרגשת טוב כשהרגת את הובס.
You said it felt good to kill Garret Jacob Hobbs.
ג'יין חושבת שעשית טעות כשהרגת את הקוף ההוא.
Jane's got a theory that you were wrong in killing that ape.
כשהרגת אותו, החשבנו את העניין סגור.
When you killed him, we considered the matter settled.
כשהרגת את רנדל פינטזת שאתה הורג אותי?
When you killed Randall, did you fantasize you were killing me?
נהגת בחכמה כשהרגת את טומי טונג.
You were wise to kill Tommy Tong.
איפה הייתה הדאגה שלך להנהלה כשהרגת את אימא שלי?
Where was your concern for the board when you killed my mother?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 133. מדויק: 1. זמן שחלף: 147 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo