הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כתב" לאנגלית

חפש את כתב ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

488
447
160
153
87
כתב פלילי צריך להיות טוב יותר מהמשטרה.
A good crime reporter needs to be better than the police.
כתב אחר קיבל את שמות הצוערים ממישהו בקמפוס.
Some other reporter had the names of the cadets from someone on campus.
כאשר ניגשתי אליו הוא כתב ביומנו.
When I walked up to him, he was writing in his journal.
הקירח ישב על הספסל כתב במחברת שלו.
The baldie was sitting on the bench, writing in his notebook.
ברגע שאנחנו נוחתים זה כל כתב לעצמו.
Once we hit the ground, it's every reporter for herself.
בגלל שהוא עכשיו כתב ביומן ניו יורק.
Because he is now a reporter at the new york ledger.
חפיסות סיגריות עם כתב קטן וצפוף.
Cigarette packs, with tiny, little writing on them.
אני חייב לנו ראיון עם כתב מטריביון הנייד.
I've got us an interview with a reporter from the Mobile Tribune.
יש כתב בלונדון בשם סיימון רוס.
KRAMER: There's a reporter in London named Simon Ross.
תרצה כתב שם לתעד את ההיסטוריה?
Would you want a reporter there to chronicle that history?
ודאו שנבחר גופן OpenType בשעת שימוש בכלי כתב.
Make sure you have an OpenType font chosen when using the Type tool.
כתב כתב דברים לא נכונים עליי.
A reporter wrote wrong things about me.
פרנק וילסון כתב ספר שנקרא "היד"
Frank Wilson had written a book called "The Hand."
והוא כתב לאקדמאים בפריז וניסה להסביר את התאוריה שלו
And he wrote to the academicians in Paris, trying to explain his theory.
מאחר שגופנים תואמי Unicode מציעים מספר גדול יותר של תווים אפשריים, תווי כתב מיוחדים נמצאים בהישג יד.
Because Unicode-compliant fonts offer a larger number of potential characters, specialty type characters are readily available.
כשמשנים צבע של עצם כתב, Illustrator דורסת את תכונות התווים הבודדים בעצם הכתב.
When you change the color of a type object, Illustrator overwrites the attributes of individual characters in the type object.
השתמשו באפשרות זו כדי לשמור על המראה החזותי של כתב בכל נגני Flash.
Use this option to preserve the visual appearance of type in all Flash players.
המלל שתזינו מופיע בשכבת כתב חדשה.
The type you enter appears in a new type layer.
בשעת העתקת כתב מ - Illustrator, יש להמירו תחילה לקווי מתאר.
When copying type from Illustrator, you must first convert it to outlines.
בחרו שכבת כתב שהוחל עליה עיקום.
Select a type layer that has warping applied to it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 13524. מדויק: 13524. זמן שחלף: 258 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo