הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כתב החרטומים" לאנגלית

hieroglyphics
hieroglyphs
זוהי שפה גרפית כמו כתב החרטומים המצרי
It's a graphical language, Like Egyptian hieroglyphics.
המצרים נטו להאניש באמצעות כתב החרטומים שלהם.
Egyptians tended to anthropomorphize with their hieroglyphics.
תראה, העתקתי את כתב החרטומים במחברת שלי לפני שיצאנו לדרך...
Look, I copied down the hieroglyphs in my notebook before we set off...
כמו כתב החרטומים המצרי
Like Egyptian hieroglyphics.
אני יכול לקרוא את כתב החרטומים?
I can read hieroglyphics?
עב"ם, ניו יורק, 1942 עדי ראייה רבה לדווח על מכונה מעופפת צלילה אל תוך האוקיינוס האטלנטי, אשר תואם לא רק את לאופוטמיה כתב החרטומים אבל...
UFO sighting, New York City, 1942, multiple witnesses report a flying machine diving into the Atlantic, which matches not only the Mesopotamian hieroglyphics but... [clears throat] The part where they're in trouble!
זה עשוי להסביר למה כתב החרטומים מבולבל לגמרי.
Well that would explain why the hieroglyphs are all jumbled.
טוב, השילוב המתמטי מבוסס על כתב החרטומים הזה.
Okay, the mathematical combination is based on these hieroglyphs.
זה מוזיאון זה עשוי להסביר למה כתב החרטומים.
Well that would explain why the hieroglyphs are all jumbled.
הם האכילו כתב החרטומים אל זיגי, ואז הם פיטרו אותי.
They fed the hieroglyphics into Ziggy, and then they fired me.
צעד אחרי צעד למדנו להבין את כתב החרטומים.
In fact we did that little by little.
אז לא רק שהיה לי ניסיון ביחידה של פט, אני גם בצורה מסוימת יכולתי לעזור להם לקרוא את כתב החרטומים של עולם היחידות המיוחדות.
So it wasn't just that I had experience in Pat's unit it was also that I could sort of help them read the hieroglyphics in that Special Operations world.
את כתב החרטומים.
אוקיי מה עם כתב החרטומים?
Okay what's with the hieroglyphics?
ואם תראה את כתב החרטומים כאן זאת חמונאפטרה.
And if you look at the hieratic just here... well, it's Hamunaptra.
כתב החרטומים על הקיר לא מסודר, ומשושלות שונות ובמבט ראשוני אין בזה שום היגיון.
Now, the hieroglyphs on the wall are all out of order and from various different dynasties and at first glance, they don't make any sense.
סביר להניח שאחד ההישגים הגדולים ביותר של האנושות הוא המצאת הכתב, ואת זה מייחסים למסופוטמיה עם המצאתם את כתב היתדות 1600 שנים לפני הספירה, שאחריו הגיע כתב החרטומים המצרי, והסיפור הזה קבוע באבן כעובדה היסטורית.
Most probably, one of humanity's greatest achievements is the invention of the alphabet, and that has been attributed to Mesopotamia with their invention of cuneiform in 1600 BC, followed by hieroglyphics in Egypt, and that story has been cast in stone as historical fact.
לא, בו - זה כתב החרטומים של הייל.
What does it say?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 18. מדויק: 18. זמן שחלף: 38 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo