הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כתב חרטומים מדויק" לאנגלית

כתב חרטומים מדויק סיפר את הסיפור במלואו.
Meticulous hieroglyphs told the whole story.
שהיו למעשה בעל ואישה כתב חרטומים מדויק.
Meticulous hieroglyphs told the Whole story.
כתב חרטומים מדויק סיפר את הסיפור במלואו.

תוצאות נוספות

במצריים העתיקה היה לה כתב חרטומים משלה.
In ancient Egypt, it had its own hieroglyph.
כל הסמלים והסימונים, זה כמו כתב חרטומים.
All these symbols and markings, it's like hieroglyphics.
את יכולה להביא אותו לנו במספרים, אותיות, כתב חרטומים.
You can give it to us in numbers, letters, hieroglyphs.
אפילו לא את, כתב חרטומים.
Not even you, chicken scratch.
כתב-חרטומים שיחשוף ידע יקר איך המצרים הקדמונים חיו ובמה הם האמינו.
pictures- hieroglyphs that would reveal priceless knowledge of how the ancients lived and what they believed.
אתה עדיין הטוב ביותר אגיפטולוג הוא יודע ואתה יכול לפענח כתב חרטומים
You're still the best Egyptologist he knows and you can decipher hieroglyphics like you were born speaking that gibberish.
שני האחרים בוחנים את הפעולות, כאילו קראו כתב חרטומים.
The other two then study the patterns, as if they're reading hieroglyphics.
זה כמו הצלבה בין כתב חרטומים לכתב ממרשם של רופא.
It's like a cross between hieroglyphics and a doctor's prescription pad.
אדוארד לומאקס, היורש היחיד לאימפריה של איש עסקים ואובססיבי לעבודתו, של אליסטר קרולי רכש כתב חרטומים מקורי
Edward Lomax, the bored heir to a robber baron's empire and obsessed with the work of Aleister Crowley, acquired a genuine grimoire during a trip to Eastern Europe.
ההירוגליפים בצילום הזה (כתב חרטומים) תואמים לסימנים, שכאן וזה מתורגם כ "נווה מדבר"בין חול וים
The hieroglyphics in this photo match the markings right here, and it translate as "an oasis between sand and Sea."
ולפענח כתב חרטומים וכתבי כהונה ואני האדם היחדי בטווח של 1,000 ק"מ שיודע לקטלג כהלכה את הספריה הזאת, בגלל זה
I can decipher hieroglyphics and hieratic, and, well, I am the only person within 1,000 miles who knows how to properly code and catalog this library, that's why.
זה כמו כתב חרטומים
אתה קורא כתב חרטומים בהחלט, נערתי?
Do you read hieroglyphics?
זה כתב חרטומים.
This is chicken scratch.
זה כמו כתב חרטומים.
It's like hieroglyphics.
אם אתה יכול לקרוא כתב חרטומים.
If you can read hieroglyphs.
אלה לא כתב חרטומים.
Those aren't hieroglyphics.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 26. מדויק: 3. זמן שחלף: 84 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo