הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ל" לאנגלית

הצעות

911
מעל ל 363
357
309
ניתן לקרוא ל - ExecuteMessage רק מההקשר המקורי של האובייקט.
ExecuteMessage can be called only from the native context of the object.
ל - IAsyncResult שהועבר להתקשרות חזרה האסינכרונית אין AsyncState חוקי.
The IAsyncResult passed into the async callback does not have a valid AsyncState.
רשימת מופעי הצאצאים הנוכחית אינה משויכת ל - ReplicatorActivity פעיל.
The current child instance list is not associated with an active ReplicatorActivity.
שמור עותק שיהיה תואם ל - Access 2002-2003.
Save a copy that will be compatible with Access 2002-2003.
הביא אותנו לכאן על ל ל ה
Got us up here on a DNR.
ואני מקווה שאנחה את פגישת המחזור הראשונה של ה-ל ל ל ד.
And I'm hoping I'll be hosting the first reunion meeting of the NLD.
סוג האובייקט אינו גלוי ל - COM. עליך להגדיר את התכונה ComVisibleAttribute ל - True.
The object type is not visible to COM. You need to set ComVisibleAttribute attribute to True.
יש לקרוא ל - MoveNext לפחות פעם אחת לפני הקריאה ל - Current.
MoveNext must be called at least once before calling Current.
בקשה ל - InternetQueryOption או ל - InternetSetOption ציינה ערך אפשרות לא חוקי.
A request to InternetQueryOption or InternetSetOption specified an invalid option value.
ל - SearchConfigWizardContext כבר יש מופע. נא בצע קריאה ל - GetCurrent () במקום זאת.
SearchConfigWizardContext already has an instance. Please call GetCurrent() instead.
סוג תצוגה זה אינו תומך בייצוא ל - Excel או ל - PowerPoint.
This view type does not support Export to Excel or PowerPoint.
קצב לב במנוחה הנורמלי ל מבוגרים הוא בין 60 ל 100
The normal resting heart rate for an adult is between 60 and 100
בוצעה קריאה ל - Stop לאחר קריאה ל - Break.
Stop was called after Break was called.
אם בחרת באפשרות 'אחר', ציין את הרלוונטיות ל - Office. דוגמה: הוספת תבניות דואר אלקטרוני ל - Outlook.
If you selected Other, state the relevance to Office. Example: Adds e-mail templates to Outlook.
גישה ל - WebDAV, הגדרת אתר אינטרנט ל
WebDAV access, configuring a site for
בוצעה קריאה ל - Compose במהלך קריאה ל - Compose באותו אובייקט CompositionContainer. השתמש במאפיין IsComposing ב - CompositionContainer כדי להבטיח שלא מתבצעת קומפוזיציה לפני הקריאה ל - Compose.
A call to Compose occurred during a call to Compose on the same CompositionContainer object. Use the IsComposing property on CompositionContainer to ensure a composition is not already in progress before calling Compose.
לא היתה אפשרות למצוא את המשתמש במסד הנתונים. תחילה עליך ליצור משתמש זה על-ידי קריאה ל - CreateUserProfile או ל - GetUserProfile (true).
The user could not be found in the database. You must first create this user by calling CreateUserProfile or GetUserProfile(true).
ל קרוא ל זה סדרה דוקומנטרית.
l prefer to call it a documentary.
ממיר מרחבי צבע ל - DeviceGray או ל - DeviceCMYK, בהתאם לאפשרויות שצוינו בתפריט 'מרחבי עבודה'.
Converts color spaces to DeviceGray or DeviceCMYK according to the options specified in the Working Spaces menu.
יש להעביר את ההודעה שהועברה ל - Invoke ל - PropagateOutParameters.
The message passed to Invoke should be passed to PropagateOutParameters.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 47458. מדויק: 47458. זמן שחלף: 189 ms.

מעל ל 363

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo