הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לְהִזְדַּקֵּן" לאנגלית

grow old
get old
age
getting older
האל הטוב נותן לנו להזדקן מסיבה.
The Good Lord lets us grow old for a reason.
טריפ ואני הולכים, להזדקן ביחד בלעדייך.
Tripp and I are going to grow old together, without you.
סבתא מסכנה, זה עצוב להזדקן.
Poor Granny. It's sad to get old.
בדיחות להזדקן רק כי הם טובים, נכון?
Jokes only get old because they're good, right?
יש 99 דברים שיכולים לגרום לנו להזדקן.
When you think of it, there is 99 things that can age us.
אנו כה מפחדים להזדקן, שאנו עושים הכל כדי למנוע זאת.
We're so afraid of age, we do everything we can to prevent it.
חשבתי על נישואים, ילדים להזדקן איתך.
I was thinking about marriage, kids to grow old with you.
האדם שהייתי אמורה להזדקן איתו לא היה שם יותר.
The person I was supposed to grow old with wasn't there anymore.
להזדקן, לשחק גולף ולשוחח על הנאסדק?
Grow old playing golf and chatting about the NASDAQ?
הייתי כבר נשוי לאישה שאיתה רציתי להזדקן.
I was already married to the person I wanted to grow old with.
אתה רוצה לעשות את זה לפני שאתה להזדקן?
You want to do it before you grow old?
אתה תהיה בטח בסדר והיינו יכולים להזדקן ביחד.
I would be fine and we could grow old together.
אף אחד לא מדריך אותך איך להזדקן.
no one tells you how to grow old.
אז, בואו להזדקן ועני יחד.
So, let's grow old and poor together.
אני רוצה להזדקן איתך, דני.
I want to grow old with you, Danny.
האם אתה חושב, הייתי מודיע לכם להזדקן?
Did you think I would let you grow old?
אתה יודע שאנשים אומרים שהם רוצים להזדקן ביחד?
You know when people say they want to grow old together?
"ככל שאנו כי הם עזבו להזדקן"
"As we that are left grow old."
המדינה מזדקנת, ואני מתכוון להזדקן איתה.
This country's getting old, I aim to get old with it.
כמובן, תהיה לנו דירה מעל המוסך שבה ג'ואי יוכל להזדקן.
We'd have an apartment over the garage where Joey could grow old.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 370. מדויק: 370. זמן שחלף: 111 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo