הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא" לאנגלית

הצעות

הפעולה ב - PivotTable לא בוצעה כדי שהתוכן בתאים הסמוכים לא יוחלף.
The operation on the PivotTable was not performed so that the contents of adjacent cells would not be overwritten.
רכיב Microsoft Dynamics CRM לא הותקן במלואו וקביעת התצורה לא הושלמה. השלם את ההתקנה ונסה שוב.
The Microsoft Dynamics CRM component was not installed completely and the configuration was not completed. Complete the installation and try again.
לא היתה אפשרות לטעון את הגדרת התצוגה של xml. לא נמצאו שדות להצגה.
Could not load the xml view definition. No fields were found to display.
חשבונות Outlook לא נרשמו כהלכה (לא נמצאו קטגוריות של חשבונות).
Outlook Accounts are not properly registered (no account categories coud be found).
הורדת פקד ActiveX לא התבצעה כראוי. הקובץ המצורף לא ייטען לשרת.
The ActiveX control did not download properly. The attachment will not be uploaded to the server.
לא היתה אפשרות ליצור אימות לשרת Microsoft Dynamics CRM. בדיקות אבחון הדורשות קישוריות לא יפעלו.
Authentication to the Microsoft Dynamics CRM server could not be established. Diagnostic tests that require connectivity will not be run.
ב - Windows, ייתכן שתכונות הצבע והגרפיקה לקצה הגבוה לא יומרו כהלכה אם אפשרות זו לא נבחרה.
In Windows, the high-end color and graphics features may not be converted appropriately if this option is not selected.
לא היתה אפשרות למצוא את UserProfileChangeJob; ייתכן שפריט זה עדיין לא הוקצה.
Could not find UserProfileChangeJob; it may not have been provisioned yet.
לא היתה אפשרות לטעון את CachedDataManifest מאחר שטווח השמות לא חוקי.
CachedDataManifest could not be loaded because the namespace is not valid.
זוכר בסאן פרנסיסקו לא, לא מוכן?
Do you remember San Francisco? - No, not really.
לא, אני לא אהיה החברה הנודניקית.
No, I am not going to become the codependent girlfriend.
המוזיקה מתנגנת בקווינס לא, לא היום
The music is playing in Queens? No, not today.
זו לא סיבה לא להיות ייצוגית.
Well, that's no reason to not be presentable.
ההגדרה של מצב לא מקוון קיימת במקטע <httpRuntime> של הקובץ Web.config עבור אתר האינטרנט. השורות המודגשות בקוד הבא מופקות לאחר שהשתמשת בכלי לניהול האתרים כדי להעביר יישום למצב לא מקוון.
The offline setting exists within the <httpRuntime> section of the Web.config file for the Web site. The highlighted lines in the following code are generated after you use the Web Site Administration Tool to take an application offline.
לא ניתן לנתק את האובייקט כי הוא לא צורף ל-ObjectStateManager.
The object cannot be detached because it is not attached to the ObjectStateManager.
ל - Internet Explorer לא היתה אפשרות לאתר פריטים לא מקוונים אותם יש לעדכן כעת.
Internet Explorer couldn't find any offline items to update at this time.
זיהוי הודעה לא חוקי נשלח ל - SendMessageID. לא נשלחה הודעה.
An invalid message identification was sent to SendMessageID. No message was sent.
לא ניתן להשלים פעולה. ה - SqlConnection שסופק לא מציין קטלוג התחלתי או AttachDBFilename.
Unable to complete supplied SqlConnection does not specify an initial catalog or AttachDBFilename.
CRM עבור Outlook נמצא כעת במצב לא מקוון. בדיקות אבחון הדורשות קישוריות לא יפעלו.
CRM for Outlook is currently offline. Diagnostic tests that require connectivity will not be run.
מבנה סכימה לא חוקי או לא מזוהה עבור DataSet.
Invalid or unrecognized schema construct for a DataSet.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2926896. מדויק: 2926896. זמן שחלף: 1928 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo