הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לאדם" לאנגלית

man person to someone individual
human being
somebody
to a guy
apiece
Adam
men
whoever
become

הצעות

250
58
41
כמובן שאיננו יכולים לאפשר לאדם חשוד מבחינה פוליטית.
Of course, we can't allow... a politically suspicious man... to operate on brains.
רק שחצנות אנושית תניח שההודעה מיועדת לאדם
Only human arrogance would assume the message must be meant for man.
נהפכתי לאדם שלוקח צד וסופר קולות.
I've become this person who takes sides and counts votes.
מעולם לא חשבתי את עצמי לאדם יצירתי.
I had never before thought of myself as a creative person.
אם תשלח מסמך של InDesign לאדם אחר, כלול את קובצי המולטימדיה שהוספת.
If you send the InDesign document to another person, include any media files you add.
זה הופך אותו לאדם יקר בשבילך כמו אביך
That makes him as dear a person to you as your dad.
לאדם כזה החיים שווים בערך 10 סנט.
Life to a person like that is worth about 10 cents.
איזה תזמון מושלם לאדם שלישי להיכנס למירוץ.
What a perfect time for a third person to enter the race.
עקבות הכסף מובילים לאדם שלא קיים.
A money trail that leads back to a man who doesn't exist.
לפחות לא לאדם עם המיומנות שלי.
At least not for a man with my skill set.
לפעמים, כשאתה שובר לאדם, העברה רגשית מתרחש.
Sometimes, when you're breaking a man, an emotional transference takes place.
וואו ותנסו לגרום לאדם שלידכם להתמסטל...
And try to get the person next to you high.
צעד קטן לאדם" קפיצה ענקית לאנושות.
A small step for man, a giant leap for mankind.
זה אומר שאני משתנה ומתפתח לאדם שמסוגל לגדולות.
It means I'm changing and evolving into a man Capable of greatness.
ואני ישבתי והקשבתי לאדם הזה שמעניש אותי
And I sat and listened to this man chastise me.
כל הרצונות תקפים לאדם עם ארנק מלא.
All desires are valid to a man with a full purse.
לאחרונה שבדקתי לאדם מותר לשאת חבל.
Last I checked, a man's allowed to carry rope.
מה אם התיבות לא שייכות לאדם?
What if the initials didn't belong to a person?
מרשים יחסית לאדם ללא השימוש ברגליו.
Impressive for a man without the use of his legs.
לאדם שאנחנו מחפשים יש חרדות נטישה חמורות.
The man that we're looking for has severe abandonment issues.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5766. מדויק: 5766. זמן שחלף: 182 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo