הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לאחר כל" לאנגלית

הצעות

אבל עדיין לאחר כל שנות, שרותי למדינה
Still. after all my years of service to the state,
בטח אתה מרגיש נהדר להשתחרר לאחר כל השנים האלה.
Well, it must feel real good to release it after all these years.
לשטוף את הידיים ביסודיות לאחר כל ביקור בשירותים.
washing your hands after each visit to the rest room.
רק לאחר כל שחקן נמצא מחוץ אקרא הפסקה.
Only after each player is out will I call a break.
"ואני מרגישה לאחר כל שורה, ריגוש אלוהי,
And I can feel after every line, a thrill divine
הצלתם את הזכרון של מטוס הסילון לאחר כל התרסקות.
You salvaged the jet's memory center after every crash.
גברים צמאים לאחר כל המהומה הזאת, כללית.
Men are thirsty after all this fuss, General.
לאחר כל החדשים הללו, איננו.
After all these months, we cannot leave!
היא עלולה למות מההלם לראותך לאחר כל השנים הללו.
Shock of seeing you after all these years could kill her.
ואת מופתעת, לאחר כל הדברים הנוראיים שאמרת על אנשים?
And you're surprised, after all the terrible things you've been saying about people?
שתי הקבוצות מחליפות בין השדה לחבטות לאחר כל אינינג.
The two teams switch between fielding and batting after each inning.
לאחר כל הפעמים, שגרמתי לך להיגמל
After all the times I cleaned you up.
במיוחד לאחר כל מה שעבר אתם.
Especially after all that you guys went through.
אני מתכוונת, מדוע לאחר כל הזמן הזה
I mean, why after all this time?
לאחר כל השנים האלו של נפנוף אתני אודות העבודה כאן למעלה.
After all these years of your ethnic airs about working up here.
אני חושבת שהרוצח ניקה את הסכין לאחר כל רצח.
I think that the killer cleaned off the knife after each kill.
המתן פרק זמן שנקבע לאחר כל בקשה
Wait a specified amount of time after each request
אנו עשויים להתאחד המשפחה לאחר כל.
We may unite the family after all.
סוף-סוף, לאחר כל השנים האלו, יריב ראוי.
At last, after all these years, a worthy opponent.
לאחר כל המאמצים, כל הסיכונים שנטלנו
After all that effort, all the risk we took,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 423. מדויק: 423. זמן שחלף: 179 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo