הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לאלתר" לאנגלית

חפש את לאלתר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to improvise
immediately
forthwith
at once
right away
improvise
wing it
wing
vamp
ad-lib
Power through
improvising
jam
winging it
אבל היא נלחמה, ולכן נאלצת לאלתר.
But she fought back, and so you had to improvise.
אחת מיכולותיי כרופא היא היכולת לאלתר...
Part of being a doctor is your ability to improvise.
אני אמליץ להשעות אותך לאלתר ולתמיד.
My recommendation will be that you are suspended, immediately and indefinitely.
עלינו לשוב הביתה לאלתר ולטפל בעסקינו.
We must return home immediately and attend to our interests.
אני רוצה את שניכם בחזרה בעבודה לאלתר.
I want the two of you back on the job forthwith.
צוות שלנו יהיה על הקרקע לאלתר.
Our team will be on the ground forthwith.
וכשהבנתי את הטעות שלי נאלצתי לאלתר.
And when I realized my mistake, I had to improvise.
כפי שהסברתי לך בזמן הכיבוש הוכרחתי לאלתר.
As I explained to you, during the occupation, I was forced to improvise.
אני בטוח ורגוע ביכולת שלי לאלתר.
I'm confident and relaxed with my ability to improvise.
אם משהו ישתבש, נצטרך לאלתר.
If anything goes wrong, we'll have to improvise.
לא יישאלו שאלות אבל תפוטרי לאלתר.
No questions asked, except you'll be immediately fired.
כשתהיה ההחלטה הסופית יודיעו לך לאלתר.
When the final decision's made, you'll be notified immediately.
אז הלהקות התחילו לאלתר לחנים חדשים.
So the bands started to improvise new melodies.
תקופת הנסיון של הולי תחל לאלתר.
Holly will begin her trial period effective immediately.
כל מי שצופה בטלוויזיה יודע איך לאלתר פתיל השהייה.
How could he...? - Anyone who watches television knows how to improvise a slow fuse.
אם את מרוצה מהתנאים אחתום לאלתר.
If you are happy with the terms, I'll sign forthwith.
אז אתה חייב לרכב ליורק לאלתר, כשליחי.
Then you must go to York immediately, as my emissary.
אז הרוצח היה צריך לאלתר ולגמור את העבודה בדקירה.
So the murderer had to improvise and finish the job by stabbing him.
היא לא ביצעה עבירה פלילית ואנחנו צריכים שתפעל לאלתר.
She has not committed a criminal act, and we need you to act forthwith.
ובכן, הוא יוחזר למוסד הזה לאלתר, ללא ספק.
Well, obviously, he'll be returned to this institution immediately.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 645. מדויק: 645. זמן שחלף: 157 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo