הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לאף מקום אחר ללכת" לאנגלית

אין לי לאף מקום אחר ללכת בובי!
I have no place else to go Bobby.

תוצאות נוספות

חוץ מזה, אי אפשר ללכת לאף-מקום בעיר הזאת.
Besides, a person can't walk anywhere in this city.
אם המשא ומתן מחר ילך טוב, לא תצטרכו ללכת לאף מקום.
If tomorrow's negotiations go well, you won't have to go anywhere.
אינך במצב ללכת לאף מקום, חוץ מלמיטה.
You're in no shape to go anywhere but back to bed.
את לא בטוחה שאת צריכה ללכת לאף מקום עם האח הגדול והרע.
You're not sure you should go anywhere with the big bad brother.
ואיני יכול ללכת לאף מקום אני מאבד את שפיות דעתי.
I cannot go to any place and I am driving crazy.
אני גם ככה לא יכול ללכת לאף מקום.
אם הוא לא רצה ללכת לאף מקום בלעדי איך מצאתם אותו על הטיסה?
If he didn't want to go anywhere without me... how did you get him on that flight?
אדוני, שוטר, תקשיב לי, לא ניסיתי ללכת לאף מקום.
I have returned, already ignited the green one.
אבל בסופו של דבר, את אף פעם לא חופשייה ללכת לאף מקום.
But at the end of the day, you are never free to go anywhere.
אתה מקשיב לי - .אם הוא לא רצה ללכת לאף מקום בלעדי?
Dead? - Are you listening to me?
אני מנסה לגרום לה ללכת, אבל נראה שאינה רוצה ללכת לאף מקום.
I keep trying to get her walking, but she doesn't seem to want to go anywhere.
אני פוגש אותו במסעדה אז אני אפילו לא צריך ללכת לאף מקום אנחנו הולכים לדירה שלי הוא משלם עבור המונית.
I meet him at the restaurant so I don't even have to go anywhere we go to my apartment he pays for the cab.
נהגתי להיות איש פראי לפני שהקטנה הזאת שלא נותנת לי ללכת לאף מקום בלעדיה באה, וזרקה שמיכה רטובה על המסיבה הבוערת שלי.
I used to be a wild man before this little ball-and-chain came and threw a wet blanket on my party fire.
חשבתי שהוא רק מנסה לחיות חיים שקטים, אבל לא, הוא לא יכול היה ללכת לאף מקום.
I thought he was just trying to lead the quiet life, but no, he couldn't go nowhere.
וזה לא משנה שהקריירה מתפתחת נפלא כעת, וכשהבעל והאישה אפילו לא צריכים ללכת לאף מקום כשהם קשורים לכלב!
And it doesn't matter that your career's going great right now and that you and your husband never even got to go anywhere taped to a dog!
לעולם לא נרשה לך ללכת לאף מקום, לעולם לא.
You're never allowed to go anywhere else again, ever.
אנדריי, בוא נספר לו שאיננו הולכים לאף מקום אחר!
Andrei, let's tell him that we're not going anywhere else!
מכיוון שאימה נפטרה ואין לה מקום אחר ללכת אליו.
Because her mother is dead, and she has no other place to go.
אחרי הבוקר, לא הייה לה מקום אחר ללכת.
After this morning, she'd nowhere else to go.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2209. מדויק: 1. זמן שחלף: 370 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo