הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא בדוק" לאנגלית

חפש את לא בדוק ב: הגדרה מילים נרדפות
untested
unexamined
אבל אתה לא בדוק
But you're untested.
סם לא ידוע, לא בדוק, אולי מסוכן שיוצר שלא כחוק באיזו מעבדה לא מוכרת איפשהו וניתן לי על-ידי אדם מפוקפק שלא ראיתי שנים.
Some unknown, untested, possibly dangerous drug, scammed out of some unidentified lab somewhere, given to me by a highly unreliable guy, I hadn't seen in years.
אין שום דבר בחיים שלי שנותר לא בדוק על-ידייך?
Is there nothing in my life left unexamined by you?
אבל משמר הגבול לא בדוק דברים כאלה עם כלבי סמים?
But doesn't border patrol check for things like this with drug dogs and electronic sniffers?
הם רבי עוצמה, יהיר, לא בדוק, אבל ממשלתנו תלויה בהם.
They're powerful, arrogant, and unchecked, but our government depends on them.
למה אתה לא בדוק מחדש הרקע של סטיג?
Why don't you recheck Stig's background?
זה איום לא בדוק.
This is an unverified threat.
זה לא בדוק.
It's not secure.
זה לא בדוק.
אתה לא בדוק הודעות שלך?
You didn't check your messages?
בכל מקרה, הצלחתי להניח את ידי על "ראש השורה" הזאת, משפר ביצוע במידה רבה לא בדוק.
I managed to get my hands on this top-of-the-line... largely untested performance enhancer.

תוצאות נוספות

שם Skype והסיסמה לא זוהו. בדוק ונסה שוב.
Your Skype Name and password were not recognized. Please check and try again.
הסוג PersistenceProviderFactory שצוין לא נמצא. בדוק את תכונת הסוג של רכיב התצורה persistenceProvider.
The specified PersistenceProviderFactory type could not be found. Please check the type attribute of your persistenceProvider configuration element.
שם Skype או מספר טלפון לא חוקי. בדוק ונסה שוב.
Phone number or Skype Name is invalid. Please check and try again.
משפט SQL לא חוקי בדוק את מסנן השרת על מקור רשומות הטופס
Invalid SQL Statement. Check the server filter on the form record source
לא, הם לא מזויפים בדוק אותם שוב.
No, they're not fake Check them again.
כי אז אני לא חייב בדוק שם והרוג אותם.
Because then I don't have to go over there and kill them.
אני לא יודע בדוק בכיסים שלך, בסדר -?
Check your pockets, all right?
שגיאה לא צפויה: נא בדוק את הגרסה הנוכחית של VBScript.
Unexpected Error: Please check the current version of VBScript.
Outlook Web Access נתקל בשגיאה לא צפויה וייתכן ששינויים שבוצעו בהגדרות אלה לא נשמרו. בדוק את המצב 'מחוץ למשרד' בדף 'אפשרויות'.
Outlook Web Access has encountered an unexpected error and changes to these settings may not have been saved. Verify your Out of Office status in the Options page.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3110. מדויק: 11. זמן שחלף: 179 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo