הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא יכול להיות" לאנגלית

חפש את לא יכול להיות ב: הגדרה מילון מילים נרדפות

הצעות

מאפיין המזהה של רכיב לא יכול להיות מוגדר לאחר שנוסף לאובייקט Application.
The id property of a component can't be set after it's been added to the Application object.
וכשפלאנט מעורב זה לא יכול להיות צירוף-מקרים.
And with Pelant involved, that can't be a coincidence.
ContentType לא יכול להיות משתנה של הודעה מרובת חלקים.
ContentType cannot be a variant of multipart.
טקסט הפקודה עבור מופע ObjectQuery לא יכול להיות ריק.
The command text for an ObjectQuery instance cannot be empty.
לא יכול להיות יותר ברור כאילו ירקת לי בפרצוף
It couldn't be more clear if you spat in my face.
חשבתי שאדם לא יכול להיות חייל ומרגל.
I thought one couldn't be a soldier and a spy.
DataBuffer עבור אינדקס ראשי לא יכול להיות באורך אפס או null.
DataBuffer for master index cannot be null or zero length.
הבלוק LookupRecord לא יכול להיות ריק.
The LookupRecord block cannot be empty.
ה - TypeName של המזהה לא יכול להיות Null או ריק.
The Identifier TypeName cannot be Null or empty.
אורכן של מחרוזות ByValTStr לא יכול להיות אפס.
The length for ByValTStr strings cannot be zero.
הערך IntervalOffset לא יכול להיות שלילי.
The IntervalOffset value cannot be negative.
האובייקט המכיל של Active Directory לא יכול להיות ריק.
The Active Directory Container Object cannot be empty.
TF50230: הרווח ArtifactChangedEvent לא יכול להיות גורם מפעיל.
TF50230: The GAP ArtifactChangedEvent cannot be triggered.
רכיב URI שצוין עבור Content-ID של חלק MIME לא יכול להיות ריק.
URI specified for MIME part Content-ID cannot be empty.
המאפיין 'Order' בתכונה DataMemberAttribute לא יכול להיות מספר שלילי.
Property 'Order' in DataMemberAttribute attribute cannot be a negative number.
אני לא יכול להיות ניאונס בזמן כזה.
I can't be a nuisance at a time like this.
א-אני לא יכול להיות היחיד שאוהב זאת
I can't be the only one who likes this.
טמפלטון לא יכול להיות הנשיא שלנו.
Templeton cannot be our president, not on my watch.
המוות מגיע לכולנו וזה לא יכול להיות מרומה.
Death is coming for us all and it can't be cheated.
אני לא יכול להיות בשטח לנצח.
Look, I can't be in the field forever.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10638. מדויק: 10638. זמן שחלף: 429 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo