הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא כל שכן" לאנגלית

חפש את לא כל שכן ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
let alone
much less
לא כל שכן את הרצון של האנשים
let alone the will of the people.
אינני יכול להרוג עכבר, לא כל שכן ציפור קטנה.
I cannot kill a mouse, let alone a little bird.
עשרה ימים נוספים אינם מקובלים, לא כל שכן עשר שנים.
Ten more days is unacceptable, let alone ten years.
לא כל שכן מאות אישיויות שונות.
let alone hundreds of different personalities.
לגברים בסלון קשה להודות שנשים מפשטות לאור יום לא כל שכן באומנות
The men in the salon find it hard to admit that women undress in line, let alone in art.
אבל לא זכרת אותי לא כל שכן את הדברים הנוראיים.
But you didn't remember me, let alone the terrible things.
לא חשבתי שנשרוד שבוע, לא כל שכן שלוש שנים.
I didn't think we'd survive a week let alone three years.
לעולם כלומר, איננו רגילים לעשות דבר עבור עצמנו, לא כל שכן לנהוג.
I mean, we're not used to doing anything for ourselves, let alone drive.
זה אומר שאל לך לגעת בו, לא כל שכן להכות אותו.
It means you dare not even touch him, let alone hit him.
לא יכולתי לטפל בעצמי, לא כל שכן בילדה.
I couldn't even take care of myself, let alone a kid.
לא כל שכן, האם הוא אי פעם ירכב על סוס לבדו?
Let alone will he ever ride a horse by himself.
לא כל שכן שהן מביאות למסיבות סגורות.
Let alone bring along to frat parties.
איש לא צריך לסבול בגלל הטעויות שלי, לא כל שכן מדינה שלמה.
No one should suffer for my mistakes, let alone a whole country.
כל אחד במפלגה, לא כל שכן האס אס, היה אנטישמי מסור ואכזרי.
Anyone in the Party, let alone the SS, was a committed and vicious anti-Semite.
אבל אם את חושבת שאנני מסוגלת לרצוח בדם קר, לא כל שכן מישהו שאכפת לה ממנו, אין לך שמץ של מושג על מה את מדברת.
But if you believe that Annie could kill anyone in cold blood, let alone someone she cared for, you don't know what the hell you're talking about.
ואם אחד מכל חמישה יהיה מספיק פיכח לעמוד בבוקר, לא כל שכן לרכוב על סוס, אז אני אהיה מאוד מופתעת.
And if one in five of them Is sober enough to stand in the morning, Let alone ride a horse, then I'll be most surprised.
יש לך אפילו לא ראה אותי, לא כל שכן מכיר אותי.
You've never even seen me, let alone know me.
אני פשוט לא יודעת, איך את יכולה לסלוח לי לא כל שכן לאהוב אותי.
I just don't know how you can forgive me, let alone love me.
במקומות בהם הייתי, יהיה לך מזל אם לבית החולים יהיו 4 קירות, לא כל שכן הרופאים...
The places I've been, you're lucky if the hospitals have four walls, let alone doctors.
קודם כל, לא כל שכן כיצד הם עוברים אלה בלוקים לכן הם רוצים להשתמש בלוקי 100 טון?
First of all, let alone how they move these blocks is why would they want to use 100-ton blocks?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 68. מדויק: 68. זמן שחלף: 148 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo