הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא מדויק" לאנגלית

חפש את לא מדויק ב: הגדרה מילים נרדפות
inaccurate
imprecise
not correct
inexact
not accurate
not exactly true
not quite
not as accurate
not exactly right
isn't exact
were incorrect
not specific
not exact
not precise
not true

הצעות

לפעמים היא יכולה להיות עובדתית לא מדויק ולא גזעני למדי.
Sometimes she can be factually inaccurate and quite racist.
ובכן, למעשה, זה לא מדויק
Well, actually, that is inaccurate.
זה גם לא מדויק, אדונים.
It's too imprecise, sir.
כנראה שנס זה מונח לא מדויק, אבל אני לא יודעת איך עוד לתאר זאת.
Certainly, "miracle" is an imprecise term, but I'm not sure how else to describe it.
מבחינה טכנית, קפטן, זה לא מדויק.
Technically, Captain, that's not correct.
מס 'זה פשוט לא מדויק.
No. That is simply inaccurate.
בראייה לאחור, זה היה איפיון לא מדויק
In retrospect, it was an inaccurate classification.
אני יכול לרסן את עצמי כשאני שומע משהו עובדתי לא מדויק.
I can restrain myself when I hear something factually inaccurate.
לא מדויק ולא הוגן לשים את זה בכנות על כתפיי.
Inaccurate and unfair to put it squarely on my shoulders.
לא מדויק, אף אחד לא אי פעם חופשי לעשות את זה.
Inaccurate, no one is ever free to do that.
זה לא מדויק, לא מקצועי, ולא מכובד.
That is inaccurate, unprofessional, and disrespectful.
אתה לא מדויק מבחינה נושאית, אבל אני מריע למחויבות שלך לבטיחות.
You're thematically inaccurate, but I applaud your commitment to safety.
לא, זה פשוט לא מדויק.
No. It's just inaccurate.
(מצקצק בלשון) זה לא מדויק.
(clicks tongue) It's inaccurate.
אבל זו לא סיבה מספקת לרמוז שהייתי בצורה כלשהי - לא מדויק במילוי...
But that's not grounds for intimating that I've been in any way inaccurate in filling out...
לא מדויק" יישמע טוב יותר" .לא?
Does "inaccurate" sound better?
מדויק, מדויק בחלקו, או לא מדויק?
Accurate, somewhat accurate, or inaccurate?
הייתי רוצה לומר, שאני נמצא כאן כי אנחנו ממשיכים קדימה, עם כתב האישום אבל זה יהיה לא מדויק
I'd like to say I'm here because we're moving forward with the indictment, but that would be inaccurate.
יתכן שזיכרון המאורעות האלה לא מדויק?
is it possible your memory of these events is inaccurate?
התקציב נראה לא מדויק ולא מעשי.
The budget appears to be inaccurate and unrealistic.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 237. מדויק: 237. זמן שחלף: 149 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo