הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא מוגן" לאנגלית

ראה גם: אחד לא מוגן
חפש את לא מוגן ב: הגדרה מילים נרדפות
unprotected
unguarded
undefended
not safe
not protected
is safe

הצעות

ונשלח אותו חזרה לסטוקטון כמלשן לא מוגן.
And we send him back to Stockton an unprotected rat.
'כשהוא עבר לאנקורג להשאיר אותו לא מוגן.
When he moved to Anchorage, To leave him unprotected.
האריות מנצלים הזדמנויות וגם גור פילים לא מוגן יכול להיות פגיע.
Lions are opportunists, and even an unguarded elephant calf can be vulnerable.
קרוב לוודאי שנמצא איזור לא מוגן.
We can probably find an unguarded section.
רובין לא יישאר לא מוגן לזמן רב.
Robin won't be undefended for long.
עזבתי כולם על פני כדור הארץ ש, לבד, לא מוגן, לחודשים!
I left everybody on that planet, alone, undefended, for months!
משהו כנראה קרה בילדות של החשוד שגרם לו להרגיש לא מוגן.
Something may have happened in the unsub's childhood where he felt unprotected.
לא הייתי צריך לתת קארי לשוטט לא מוגן.
Never should have let Carrie wander around unprotected.
אנחנו לא יכולים להשאיר אותו כאן לא מוגן.
We can't leave him here unprotected.
אנחנו רק צריכים להביא אותו למקום שהוא לא מוגן בו ולדבר איתו בהיגיון.
We just need to get him to where he's unprotected and talk some sense into him.
זה שונה, אני לא מוגן כאן!
This is different, I'm unprotected here!
לבד, לא מוגן מטרה מושלמת.
Alone, unprotected, a perfect target.
הן לא ישאירו את בית הספר לכישוף לא מוגן.
They would not leave magic school unprotected.
אני לא אוהב להיות לא מוגן!
I don't like being unprotected!
הוא אומר שהוא לא יכול להיות לא מוגן.
He says he can't be unprotected.
אל תשאירו אף אחד בחוץ לא מוגן.
Don't leave anyone in the open unprotected.
אפרוח לא מוגן הוא טרף קל.
An unguarded chick is an easy catch.
הם השאירו את זה לא מוגן, שומר יגרור תשובת לב רבה מדי.
They leave it unguarded? A guard would draw too much attention to it.
(דלת חבטות נסגרו) המחשבה על המוות ו לעזוב את הילדים שלי לבד בעולם הזה, לא מוגן, לסבול הגורל שלי.
(door thuds shut) The thought of dying and leaving my children alone in this world, unprotected, likely to suffer my fate.
מעבר לחומות האלה, לבד, לא מוגן, הם, שלפיה הייתם מתים.
Outside these walls, alone, unprotected, they'd be dead.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 129. מדויק: 129. זמן שחלף: 256 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo