הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא מחייב" לאנגלית

חפש את לא מחייב ב: הגדרה מילים נרדפות
casual
noncommittal
nonbinding
doesn't mean
don't charge
not binding
not billing
not mandatory
doesn't necessarily mean
not charging
doesn't require
no charge
no strings attached
doesn't obligate
zipless
זאת לא מילה גסה בתרחיש ה "לא מחייב"?
Isn't that, like, a dirty word in the whole "keeping it casual" scenario?
מנדי, תראי, מה שיש לך, עם דניאל זה לא מחייב ומהנה אבל עם טיילר...
Mandy, look, what you have with daniel is casual and fun, But with tyler...
עלייך להגיד משהו מרגיע אך לא מחייב.
[Thinking] I should say something reassuring yet noncommittal.
אתה חושב ש "בתגובה" זה לא מחייב?
Do you think that "in" is noncommittal, like...?
מאחר שרובי רימה את באו נער-שרימפס הסכים שההימור היה לא מחייב.
As Rubbie had cheated Bao, shrimpboy agreed the bet was nonbinding.
הנוהל לא מחייב את המשטרה להקליט תשאולים.
Standard procedure does not require police to record interviews with witnesses.
אחד החסרונות של לא מחייב פיקדון.
One of the drawbacks of not requiring a security deposit.
זה לא מחייב אבל נשמח לשמוע אותך.
It's not mandatory, but we'd love to hear from you.
למרות המותג החל לא מחייב אותך ל,
Although the brand has begun do not charge you for,
אתה לא מחייב אותי, דוק.
You're not billing me, doc.
הוא מאפשר טיפול רפואי אבל לא מחייב.
It allows for mandated treatment, but it doesn't require it.
החוזה הזה לא מחייב עד אשר הבקר מועמס.
This contract is not binding until the cattle are loaded.
אני מעדיף שתרקדי בהן, אבל זה לא מחייב.
Well, I prefer you dance in them, but it's not mandatory.
אבל, את יודעת, קשר לא מחייב.
But, you know, not exclusive.
שהוא לא מחייב חוקית ושהיא תובעת אותו.
That it's not legally binding and that she's taking him to court.
אני מעולם לא מחייב אותך באגורה, פיל.
I never charge you a dime, Phil.
אוקיי, טוב, זה לא מחייב חוזית.
Okay, well, that's not contractually binding.
מי שנפגש עם פסיכיאטר לא מחייב שהוא משוגע.
Well, not that seeing a shrink means you're crazy.
בסדר, אז אתה רק רוצה שזה יישאר לא מחייב?
Okay. So you-you... You just want to keep things casual?
הוא לא התקשר כמה ימים, אבל לא מחייב שקרה משהו.
He just hasn't called in for a few days, but that could mean any number of things.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 116. מדויק: 116. זמן שחלף: 179 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo