הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא נכונה" לאנגלית

חפש את לא נכונה ב: הגדרה מילים נרדפות
wrong
incorrect
improper
not correct
untrue
not true
incorrectly
not right

הצעות

118
65
עשיתי פניה לא נכונה והגעתי לדרום אפריקה.
I took a wrong turn and ended up in South Africa.
כתבתי כתובת לא נכונה של חבר.
I wrote down my friend's address wrong.
תמיכה בנזקים שנגרמו על-ידי: כל צד (מלבד Dell או חברות הצד השלישי המורשות שלה), כוחות חיצוניים, התקנה לא נכונה, שימוש או שינויים.
Support for damage caused by: any party (except Dell or its authorised third parties), external forces, incorrect installation, use or modifications.
התמונה הזו היא לגמרי לא נכונה, לגמרי לא נכונה.
This image is totally incorrect, totally incorrect.
חוסר ממושך בשינה ותזונה לא נכונה לגרום ללחצים עצומים על הגוף.
Prolonged lack of sleep and improper nutrition cause immense stresses on the body.
אז פריצת הזיכרון שאני עובר היא לא נכונה.
So this big memory breakthrough I'm having is wrong.
אחרי שהוא לקח מזוודה לא נכונה בשדה התעופה...
And after taking the wrong bag at the airport...
תנועה אחת לא נכונה ואני הורג אותה.
[Screams] - One wrong move, and I'll kill her.
יוצא אל העולם בידיעה שמילה אחת לא נכונה וכולם נכנסים לכלא.
Go out into the world knowing one wrong word and everyone goes to jail.
נראה שלקחנו פנייה לא נכונה באיזו נקודה אמש.
Apparently we took a wrong turn at some point last night.
שחרר את ידי לפני שאנשים יסיקו מסקנה לא נכונה.
Now, release my arm, before people draw the wrong conclusion.
היא כנראה הביאה לי כתובת לא נכונה -
She must have told it to me wrong.
רק חייגתי ספרה אחת לא נכונה אתמול בלילה ומאוד שימחתי איזה סוטה!
I just dialed one wrong digit last night and made some pervert very happy
קיבלתי החלטה לא נכונה, נכון?
I've made the wrong decision, haven't I?
תנועה לא נכונה יכולה בקלות להסתיים במוות.
One wrong move can easily end in death.
אני חושב שזה התשובה לא נכונה.
I'm thinking it's the wrong answer.
תנועה לא נכונה אחת, והמכונית נופלת 300 מטר.
One wrong move, and the car falls 300 feet.
מסרת מזוודה לא נכונה, הבוקר.
You gave them the wrong suitcase today.
רעיון נכון, השקעה לא נכונה.
He had the right idea, wrong investment.
אני מצטער, בחרתי מסעדה לא נכונה.
I'm sorry, I picked the wrong restaurant.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 593. מדויק: 593. זמן שחלף: 184 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo