הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא נעימה" לאנגלית

חפש את לא נעימה ב: הגדרה מילים נרדפות
unpleasant
uncomfortable
disagreeable
unkind
distasteful
an inconvenient
nasty

הצעות

ואתה חשבת שזאת הולכת להיות פגישה לא נעימה?
And you were worried this was going to be unpleasant?
את לא נעימה, הפכפכה ומחפשת ריב.
You're unpleasant and volatile and begging for a fight.
תהליך הדורש שעות של ניירת וחקירה לא נעימה.
A process that involves hours of paperwork and uncomfortable questions.
חייבת ללכת לקיים עכשיו שיחה מאוד לא נעימה עם קאלי.
Have to go have really uncomfortable conversation with Callie now.
זוכר התפרצות לא נעימה של מחלת הפה והטלפיים באנגליה בקיץ האחרון?
Remember that disagreeable outbreak of foot-and-mouth disease in England last summer?
חמת מזג, לא נעימה ורגזנית, כן, אבל...
Ill-tempered, disagreeable, snarky, yes. But...
חוויה מישושית לא נעימה כמו לשים יד בתוך פודינג.
An unpleasant tactile experience, like putting my hand in pudding.
החקירה האחרונה שלי בוושינגטון הייתה פרשה מאוד לא נעימה.
My last case in Washington was a very unpleasant story.
ואני חשבתי שהמשימה תהיה לא נעימה.
And here I thought this mission would be unpleasant.
זה מצחיק איך הזכרון יכול לעזור לנו חסם בטוח להתנסות לא נעימה.
It's funny how the mind can help us block out certain unpleasant experiences.
פשוט היה ליביותר שיחה לא נעימה עם אחי.
I just had the most unpleasant conversation with my brother.
באותו הלילה, שארלוט הגיעה הביתה להפתעה מאוד לא נעימה.
That night, Charlotte came home to a very unpleasant surprise.
זו הייתה חוויה מאוד לא נעימה לשנינו.
It was an extremely unpleasant experience for both of us.
הייתה לי תקופה מאוד לא נעימה עם סולומון ברדרס.
I had a very unpleasant time with Solomon Brothers.
הייתה לי התקלות לא נעימה עם קנייה רוזוואטר.
I had a rather unpleasant experience with Kenya Rosewater.
אתה נישא יותר המטען לא נעימה בזמן שלך.
You've carried more unpleasant cargo in your time.
הרגע הייתה לי תחושה לא נעימה כששמעתי שפונים אליך בתור בעלי.
I just had the unpleasant sensation of hearing you referred to as my husband.
ואז היא אמרה שאם המציאות אפלה או לא נעימה שלא נראה זאת.
Then she said if reality is dark and unpleasant, not to show it.
מפלצת שהיא מחציתה שור וכלל לא נעימה"
"a monster that is half bull and extremely unpleasant."
"המטלה עלולה להיות לא נעימה אבל היא שלנו
The task may be unpleasant but it's ours
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 293. מדויק: 293. זמן שחלף: 200 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo