הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא עקבי" לאנגלית

חפש את לא עקבי ב: הגדרה מילים נרדפות
inconsistent
not consistent
inconsistently
incoherent
מצב לא עקבי במהלך הפעלה; ייתכן שישנם שני proxies באותו אובייקט.
Inconsistent state during activation; there may be two proxies for the same object.
אין אפשרות לקרוא ל - AbortInstance מהליך המשנה של זרימת העבודה מאחר שהתוצאה עשויה להיות מצב לא עקבי.
AbortInstance cannot be called from the workflow thread because it could result in inconsistent state.
קפטן אובה דבר, אם לא עקבי.
Captain Oba is nothing, if not consistent.
זה לא עקבי עם שום דבר אמנות שאי פעם ראיתי.
It's not consistent with any of the artifacts I've seen.
לא עקבי לחלוטין עם הירייה מהמחסן.
Totally inconsistent with the shot from the Depository.
אם משהו נשמע מוזר לא עקבי, תיידעי אותי.
If something sounds strange, inconsistent, you let me know.
את חושבת שאני אוהב להיות כל-כך לא עקבי?
Do you imagine I like being driven to be so inconsistent?
רישום בסיס הנתונים במצב לא עקבי.
Registration DB is in inconsistent state.
רשומה זו מכילה שדות מסוגים לא עקבי
This record contains fields from inconsistent types
חישוב אורך לא עקבי בתמונת הקרנה.
Inconsistent length calculation in projection snapshot.
מיזוג: למחלקות כפולות יש מידע פריסת מחלקה לא עקבי.
Merge: Duplicate classes have inconsistent class layout information.
הוא ממש לא עקבי אצלך, אבל...
It's completely inconsistent with your character, but whatever.
אפולו הוא לא עקבי, אשלי.
Apollo. He's inconsistent, Ashley.
זה פשוט ניראה לי קצת לא עקבי.
it just seems a little inconsistent.
יש משהו לא עקבי בנוגע לביום.
There's something inconsistent about the staging.
אבל אתה בלתי צפוי ו לא עקבי.
But you are unpredictable and inconsistent.
מה שאנחנו יודעים זה שהכשל הוא לא עקבי.
What we know is that failure is inconsistent.
אתן לכם כמה דוגמאות כשחוכמה עושה משהו לא עקבי, אבל יותר טוב.
I'm going to give you some examples where intelligence makes something not consistent, but it's better.
ניתן לקבוע את המקור לבעיות שונות בבדיקת האיכות, כגון אי-התאמות הנגרמות כתוצאה מעובי גליפים לא עקבי.
You can determine the source of various preflight problems, such as mismatches caused by inconsistent glyph widths.
יש משהו לא עקבי בנוגע לביום זו לא חרטה, ולא אמצעי
There's something inconsistent about the staging. It's not remorse, and it's not a forensic countermeasure either.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 86. מדויק: 86. זמן שחלף: 160 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo