הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא עקביות" לאנגלית

חפש את לא עקביות ב: הגדרה מילים נרדפות
inconsistent
נקודת הקצה המרוחקת שלחה בקשות לא עקביות ליצירת אותו רצף. ערכי OfferId אינם זהים.
The remote endpoint sent inconsistent requests to create the same sequence. The OfferId values are not identical.
חלק מחבילות המסגרת שלך אינן חוקיות או לא עקביות.
Some of your framework packages are not valid or are inconsistent.
11קואדרופורט 2010נוצר בשנת רשימות היסטוריות מדויקות לא עקביות
Manufactured in Twenty-ten. Precise historic records are inconsistent.
יש לו הצהרות לא עקביות ולא אמינות
He's inconsistent and manifestly unreliable.
ואפילו התוצאות האלו היו מאוד לא עקביות.
And even those results were very inconsistent.
מה זה "לא עקביות"?
What does "inconsistent" mean?
אתה יודע, תמיד חשבתי שאמונות טפלות הן לא עקביות בצורה מרגיזה.
You know, I've always found that superstition annoyingly inconsistent.
כי שתי תצפיות מאוחרות יותר של טיכו היו לא עקביות עם מסלולו במשהו כמו שמונה דקות קשת.
Two further observations by Tycho were inconsistent with his orbit by as much as eight minutes of arc.
לחץ על 'המקש הבא' או על 'המקש הקודם' לקבלת הקבוצה הבאה או הקודמת של רשומות לא עקביות בעלות מפתח ראשי זהה.
Click Next Key or Previous Key for the next or previous set of inconsistent records with the same primary key.
יש פה הרבה דיבורים קשוחים אבל לא עקביות.
There's a lot of hard talk here and no follow-through.
אני מאמין שהערתי שהחבלות שפה לא עקביות עם פציעות התאונה.
I believe I noted that the bruises here were inconsistent with the accident injuries.
אבל התוצאות של פאטרסון בנוגע לתכולת העופרת באותם גרגרים היו לא עקביות בצורה מופרזת.
But Patterson's results on the lead content of the same grains were wildly inconsistent.
קריאות הגאמא, בהחלט לא עקביות ביחד עם דו "חות הטסרקט של סלוויג.
The gamma readings are definitely consistent with Selvig's reports of the Tesseract.
קיבלנו שלוש תוצאות לא עקביות.
We've got three results that haven't been consistent.
התוצאות פשוט לא עקביות
These results are just so inconsistent.
שלי פשוט לא עקביות.
Mine just happen to be nonconsecutive.
הם לא עקביות לנשק הפליטה.
They're not consistent with an energy discharge.
לא עקביות כמה בעיות של אי-יציבות.
Some volatility issues.
אין פציעות לא עקביות של הימצאות בתוך
No injuries inconsistent with being inside a really raucous explosion.
כשהוא הגיע לגיל 9, הוא הפך לנטל כבד מידי על הוריו, התפרצויות זעם, דפוסי שינה לא עקביות.
By the time he was nine, he became too much for his parents to handle, throwing temper tantrums, erratic sleeping patterns, disappearing into the woods and hiding, that kind of thing.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 350. מדויק: 24. זמן שחלף: 150 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo