הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא פתורים" לאנגלית

חפש את לא פתורים ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

רוצה להסתכל על רציחות לא פתורים?
You want to look at unsolved murders?
אז היא גם מחפשת מקרים לא פתורים במדינה.
So she's also looking for unsolved cases in the state.
אני חושב שזה בטוח להגיד שיצאנו דברים לא פתורים.
I think it's safe to say we left things unresolved.
יש יותר מדי קשרים לא פתורים בחיי
I have too many unresolved relationships in my life.
אפשר שליחת הודעות עם נמעני דואר אלקטרוני לא פתורים
Allow messages with unresolved e-mail recipients to be sent
אני גם מריצה תוצאות דנ"א דרך פשעים לא פתורים באינדיאנה ובמדינות השכנות.
I'm also running DNA results through unsolved crimes in Indiana and the surrounding states.
ברור שיש לך רגשות לא פתורים כלפיו, הולי.
You have unresolved feelings for him.
החלום שלך היה ייצוג של נושאים לא פתורים.
Your dream was a representation of unresolved issues.
אתה יודע טוב מאד מדוע הפשעים האלה נותרו לא פתורים.
You know very well why these crimes remain unsolved.
אנשים תעבירו לא פתורים במשך דורות.
People pass it down unsolved for generations.
גרסיה, תחפשי מקרים לא פתורים של ילדים נעדרים משנת 1970
Garcia, look for unsolved missing children's cases from the 1970s.
יש הבחורה הזאת כמה נושאים לא פתורים שבו אתה מודאג.
This girl has some unresolved issues where you're concerned.
אני רק אומרת בבירור יש לך רגשות לא פתורים כלפי דיוויד.
Well, I'm just saying, you clearly have unresolved feelings for David.
ככל הנראה הוא כמה עסקים לא פתורים עם החבר שלך.
Apparently he has some unresolved business with your boyfriend.
הרישומים האלה הם, של רציחות לא פתורים אחרונים גברים שנרצחו מאז שהרית.
These files are recent unsolved murders, men who have been killed since you conceived.
היו מקרים לא פתורים ולשים על הקרח.
Cases were unsolved and put on ice.
הוא משתמש בחוטים האדומים למקרים לא פתורים.
He uses red for unsolved cases.
מארי, יש לי כמה רגשות לא פתורים!.
Marie, I have some unresolved feelings.
אני צריכה כמה תמונות מזירת הפשע ממקרי רצח לא פתורים.
I need some crime scene photos from a couple of unsolved homicides.
אני חושבת שעדיין יש לך הרבה רגשות לא פתורים לגבי האישה הזו שגנבה את תלמידייך.
I think you still have a lot of unresolved feelings... about this woman stealing your students.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 118. מדויק: 118. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo