הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לא רצוי" לאנגלית

חפש את לא רצוי ב: הגדרה מילים נרדפות
unwanted
unwelcome
undesirable
undesired
not welcome not wanted
shouldn't
don't want
ain't welcome
ain't wanted
non grata
unsolicited
יעיל להפחתת רעשים ולהסרת תוכן לא רצוי מהתמונה
Effective for noise reduction and removal of unwanted content from the image
האורח לא רצוי שלנו הוא חופשי.
Our unwanted guest is on the loose.
מחזר לא רצוי מסולק לעתים קרובות באמצעות איומים מפחידים.
An unwelcome suitor is often driven off by terrifying threats.
נראה שאתה לא רצוי כמו שאני.
You seem as unwelcome as I am.
האם נרשה ליצירה של גזע שלישי לא רצוי?
Are we to allow the creation of an unwanted third race?
וכשהם ניזונים הם מפרישים נוזל לא רצוי הנקרא טל-דבש.
And as they feed, they excrete unwanted liquid, called honeydew.
הידע השותק יחיה אתכם כמו אורח לא רצוי בבית.
The unspoken knowledge will live with you, like unwanted company in the house.
היא נפטרה של הריון לא רצוי בתיכון.
She got rid of an unwanted pregnancy in high school.
ראיתי מה ילד לא רצוי יכול לעשות למשפחה.
I've seen what an unwanted child can do to a family.
הוא כמו וירוס הרפס או ילד לא רצוי.
He's like the herpes virus or an unwanted child.
ואחותך גילתה שהיא היתה הריון לא רצוי מה?.
And your sister found out she was an unwanted pregnancy.
והתקווה הזאת גורמת לחיכוך לא רצוי.
And that hope is causing unwanted friction.
אני יודע שאני אורח לא רצוי כאן.
I know I am an unwelcome guest here.
1 הוא שם אובייקט לא רצוי.
1 is an unwanted object name.
בטל את המנוי לדואר לא רצוי או סמן אותו כזבל.
Unsubscribe or mark unwanted mail as Junk.
לא הרגשתי זה לא רצוי מאז שניסיתי ללמד את הילדים בבית הספר העירוני האלה איך לסרוג.
I haven't felt this unwanted since I tried to teach those inner-city school kids how to knit.
מצאנו דם בבית, חובות גדולים, הריון לא רצוי.
We've got blood in the house, huge debt, an unwanted pregnancy.
חכם מספיק לא להילכד על ידי הריון לא רצוי, נכון?
Smart enough not to get trapped by an unwanted pregnancy, right?
היקוש הוא תשומת הלב לא רצוי או כפייתי מאדם אחד למשנהו.
Stalking is the unwanted or obsessive attention from one person to another.
מוכן ללכת למתקן הטיפול בביוב ולזרוע הרס לא רצוי?
Ready to go to the sewerage treatment plant and do some unwanted vandalism?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 740. מדויק: 740. זמן שחלף: 231 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo