הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לבוא" לאנגלית

הצעות

והמנצח יכול לבוא מאחד מכם חברים.
And the winner can come from one of you guys.
את חושבת שמישהו יכול לבוא לאסוף אותי?
Listen, do you think someone can come pick me up?
אשמח לבוא למסיבה המומצאת של ההורים שלך.
I would love to go to your parents' made-up party.
תוכלי לבוא אתי למשימה מיוחדת מחר?
Will you come with me on a special assignment tomorrow?
הברזתי לדייט חלומי כדי לבוא הנה.
I broke a date with a daydream to come here.
היית יכולה לבוא לפחות עם שאלות אחרות.
You could have at least come up with some different questions.
איני יכול להבין מדוע הפסקתי לבוא הנה.
I can't think of why I stopped coming down here.
ההתקפות תמשכנה לבוא אם לא לשבור אותו.
The attacks will keep coming if we don't break him.
ואתה עדיין צריך לבוא לביה"ס ולהשלים מבחנים.
And you still have to come to school and take finals.
אמרת שאתה לא יכול לבוא היום.
You said you wouldn't be able to come today.
המפקד שלו מסרב לבוא בלי ייצוג חוקי.
Vargo's commanding officer is refusing to see us without legal representation.
מישהו צריך לבוא וזאת הסיבה שהדלת לא נעולה
Somebody's coming. That's why the door was unlocked.
הילדים האלו לא ביקשו לבוא לעולם הזה.
Those kids did not ask to be brought into this world.
זה כמו כשהצוללנים לבוא מהר מדי.
It's like when scuba divers come up too fast.
אני כ"כ שמחה שיכולת לבוא, יקירתי
I'm so glad you could make it, dear.
את יודעת שהכריחו אותו לבוא ולומר זאת.
You know they made him come down here and say that.
שצריכה לבוא ישר מולי אבל הדבר עצמה
WHO SHOULD ARRIVE RIGHT IN FRONT OF ME BUT THE THING HERSELF.
למה לא לבוא ולבקש אותה בעצמך?
Why not just come out and ask for it yourself?
לפני או אחרי שהחלטת לבוא הנה?
Was that before or after you decided to come here?
ניסיתי לבוא לבקר אותך, אבל...
I was trying to come and visit you, but...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28899. מדויק: 28899. זמן שחלף: 171 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo