הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: כדי לבודד
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לבודד" לאנגלית

to isolate
contain
quarantine
single out
isolating isolated
sequestering
be quarantined
insulated
insulate
lonely

הצעות

46
ניסינו לבודד את עצמנו מלהיחשף מההתפרצות.
Well, we were trying To isolate ourselves From exposure To the outbreak.
בכוונתנו לבודד ולהשמיד אותו בהתאם לפרוטוקול.
Our intent is to isolate and destroy it in compliance with protocol.
אנחנו חייבים להתמודד עם המיעוט הזה במטרה לבודד ולהשמיד אותם
We must deal with this minority in order to isolate and destroy it.
הצלחתי לבודד לנעול את אזור היעד של התמונה
I've managed to isolate and lock the target area of the photo.
הוא יוכל לבודד את הגורמים שמובילים לתחזית.
He'll be able to isolate the factors that led to the prediction.
היא הצליחה לבודד את שני הניידים הראשונים בשרשרת.
She was able to isolate the first 2 cell phones in the chain.
יהיה קל לבודד אותם עם אפיק.
It'll be easy to isolate them with the EPIC.
הוא מצא דרך לבודד את עצמו מבלי לפגוע במישהו אחר.
Well, he found a way to isolate himself without hurting anybody else.
הצלחנו לבודד את הקול שהם שמעו.
So we were able to isolate the sound they were hearing.
קלארק, אנחנו צריכים לבודד אותו בזמן שנריץ עוד בדיקות.
Clark, we need to isolate him while we run more tests.
בחרת זמן גרוע לבודד את עצמך מהצוות.
You've picked a bad time to isolate yourself from the crew.
והייתי מסוגל לבודד את חתימת הגרעינית של מערכת הנשק שלו.
And I was able to isolate the nuclear signature of his weapons system.
אנחנו צריכים לבודד את הבי-איי-אי שלו, הכתובת הצרובה.
We have to isolate its BIA, its burned-in address.
החוקרים שלנו לבסוף הצליחו לבודד אלמנטים מסוימים מהדיבור של יהודית.
Our analysts were eventually able to isolate certain elements of Judith's speech.
הייתי מסוגל לבודד את המשרעת הביות של המשרוקית.
I was able to isolate the homing amplitude of the whistle.
הוא ינסה לבודד אותך, על-ידי התקפת חברייך, משפחתך...
It will seek to isolate you by attacking your friends, your family.
כל אחד מהקבצים הללו הוא צליל רקע הצלחתי לבודד.
Each one of these files is a background sound I was able to isolate.
אז הם ניסו לבודד אותך ולקחת מידע ממך.
So they were trying to isolate you and retrieve information.
חשנו איום גדול, אחד שבו אנחנו לא הצליחו לבודד.
We sensed a great threat, one which we have not yet been able to isolate.
אנחנו עשינו כל מה שיכולנו לבודד אותו
We've done all we can to isolate him.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 767. מדויק: 767. זמן שחלף: 175 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo