הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לבוז" לאנגלית

despise
scorn
sneer
disdain
spurn
Boz
To disrespect
contempt
laughingstock
אני לא יכול אפילו לבוז לעצמי עם כל תובנה שהיא.
I can't even despise myself with any insight.
אל לך לבוז לו משום שהוא לא זכה בפרס.
You mustn't despise him because he didn't win a prize.
העיתונות לא עושה דבר מלבד לבוז וללעוג לנו.
The press do nothing but scorn and mock us.
גזר הדין הוא מעבר לבוז, כבודו, ואני מכיר את הלקוח שלי שנים.
This sentence goes beyond scorn, your honor, and I have known my client for years.
אתה יכול לבוז להם כרצונך, אבל סימנתי את גלגל המזלות, בריצפת לול התרנגולות ותרנגולת התקדמה וישבה על סימן הולדתך.
You may sneer all you like, but I marked a Zodiac on the floor of the hen-house and a chicken came down and rested on your birth sign.
אני תוהה אם אי פעם תוכל לבוז לי, כשאתה יודע שבאמת ניסיתי
I wonder if you could ever despise me When you know I really tried
אני תוהה אם אי פעם, תוכל לבוז לי
I wonder if you could ever despise me
אם את בזה לה על מעשיה, את צריכה לבוז לעצמך.
If you despise her for what she has done, you should despise yourself.
לאנשים יש את הזכות, ללעוג, לבוז, להעביר ביקורת ולשרוף צילומים לא מחמיאים על בובה עד שמגיע בוקר.
The people have the right To mock, scorn, criticize, and burn Unflattering photographs in effigy until morning.
מאז שהיית שם, היו לי להיפגש עם הברוקר שלנו, שלי מאמן, עורך הדין שלך, קייטרינג ששנינו אוהב, וזה אישי קונה שנינו לבוז.
Since you were away, I've had to meet with our broker, my trainer, your lawyer, that caterer we both adore, and that personal shopper we both despise.
לא היית צריך לבוז לי
You shouldn't despise me!
לא הייתי יכול לבוז לך
I never could despise you.
אני אמור לבוז לעצמי על שאני מודה לו על כך שהוא עינג את זאן שלי.
I should despise myself for bein' grateful to him for satisfying' my Zan.
"לבו פנה לשחור וממלכתו גדלה לפחוד ולבוז לו"
his heart had turned dark and his kingdom had grown to fear and despise him.
במקום התאבדות אצילית - את צריכה לבוז לזה
In lieu of a noble suicide, you shall have to be content with that.
את לא תפספסי שום הזדמנות לבוז לאמונה שלך.
YOU WILL TAKE ANY OPPORTUNITY TO SHOW CONTEMPT FOR YOUR FAITH.
הוא אדם שאני מתחיל לבוז לו.
He's a man I am beginning to despise.
לא אמרת שבאתם לבוז את המקום?
Didn't you say you were here to loot the place?
ניקלאוס, ההורים שלנו באו לבוז לנו.
Niklaus, our own parents came to despise us.
מה שחשוב הוא תמרון דיפלומטיה פוליטי, שבו אתה נראה לבוז.
What's important is diplomacy and political maneuvering, which you seem to despise.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 81. מדויק: 81. זמן שחלף: 177 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo