הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לבחון" לאנגלית

הצעות

109
69
51
46
כדי לבחון זאת, ערכנו ניסוי בקמפוס של אוניברסיטת קרנגי מלון.
To test that, we did an experiment on Carnegie Mellon University campus.
ובעזרת מערכת זאת, אפשר לבחון את הפוטנציה של תרופות סרטן.
And using this system, we can test the potency of cancer drugs.
הגיע לכאן עוד מישהו בשביל לבחון את המטען
Anyone else been here to examine the cargo? No, sir.
אתה צריך להשקיף במראות, לבחון אותם.
You've got to reflect on the images, examine them.
והם רצו לבחון את החיידקים לאחר ההשתלות.
And they wanted to look at the microbes after the transplants.
את מבקשת ממני לבחון רוצח קר-דם.
You're asking me to look at a cold-blooded killer.
אנחנו מוכרחים להוציא צו-מניעה כדי שנוכל לבחון את השרידים.
We have to get an injunction so that we can examine the remains.
ואז נוכל לבחון את שלוש הגומות.
Then we can examine the three dimples inside Broomhilda's skull!
אתם לא רוצים לפחות לבחון את הנתונים?
Don't you want to at least look at the numbers?
אבקש ממז"פ לבחון את השעון ואת המפתח.
I'll have Forensics look at the watch and the key.
התחלתי לבחון היבטים נוספים של חייו.
I began to look at other aspects of his life.
בזמנו, לא יכולנו בכלל לבחון את עור התוף
Back then you couldn't even look at the eardrum.
אז באילו תאוריות נרצה להשתמש כדי לבחון זאת?
Now, what theories do we want to use to look at this?
בדיקת האיות מצאה מספר מילים שעליך לבחון.
Spell check found some words for you to look at.
עלינו לבחון את החינוך של של בני-אדם.
We have to look at the education of humans.
אנחנו מנסים להבין איך לבנות טכנולוגיות שיאפשרו לנו לבחון ולתקן את המוח.
We're trying to figure out how to build technologies that let us look at and repair the brain.
לא ניתן לבחון את החיבורים הזעירים האלה.
You can't look at these tiny connections.
כל זה נועד לבחון אותי באיזשהו אופן?
Is the point of all this to test me in some way?
אתה חושב תן לי לבחון אותו?
You think? Just, let me test it.
הוא היהמלאך, נשלח לכאן כדי לבחון אותנו.
He was an angel, sent here to test us.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2458. מדויק: 2458. זמן שחלף: 132 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo