הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לבטל את חוק" לאנגלית

אני חושב שאת צריכה לבטל את חוק ה "בלי בנים בחדר השינה".
I think you should repeal the "no boys in the bedroom" rule.
מפני שסנאטורית מסוימת, עובדת שעות נוספות כדי לבטל את חוק הרישום.
Because a certain Senator has been working overtime to overturn the VRA.
אני עותרת לבטל את חוק 16איי שקובע שהסרה מתפקיד ניהולי מונעת מהצד שהוסר מלנסות ולהיבחר לאותו תפקיד שוב.
I move to overturn Rule 16A, which states that removal from office precludes the removed party from ever seeking that office again.
הוא זה שעזר, לבטל את חוק גלאס-סטיגל חוק הבנקים שחוקק במהלך שנות השלושים שהבנקים לא יוכלו להפוך.
He's the one that helped dismantle the Glass-Steagall Act, the banking act that was put in place in the 1930s so the banks couldn't get... become the banksters that they've become.
הוא עוד גאון אחד הוא זה שעזר, לבטל את חוק גלאס-סטיגל
He's another brilliant one.

תוצאות נוספות

אם רצונך לבטל חוק מושבעים להטות או ליטוש ציפורניים פשוט השאר הכל בשבילי
If you want a law abolished, jury swayed or toenails polished Just leave everything to me
הסוכנים של אובאמה בקונגרס התחילו ביותר מעשר הצעות חוק שעלולים לבטל את התיקון השני לחוקה, כמו שאנחנו מכירים אותו.
Obama operatives in the Congress have introduced more than 10 bills that would end the Second Amendment as we know it.
עבור שגיאה זו, באפשרותך לבטל את השינויים או לבטל את פעולת הרענון
For this error, you can discard your changes or cancel the refresh operation
אבל אתם רוצים לבטל את ניו אורלינס לבטל את הקרנבל.
But you want to write off New Orleans, cancel carnival.
כדי לבטל את גלישת InPrivate, סגור חלון דפדפן זה.
To turn off InPrivate Browsing, close this browser window.
הספק המשמש כבסיס החזיר ערך null בעת ניסיון לבטל את המחרוזת שצוינה.
The underlying provider returned null when trying to escape the specified string.
כדי להפעיל או לבטל את פקד ה - ActiveX בתגובה לכללים או לחתימות דיגיטליות, ציין מאפיין עבור המצב המופעל.
To enable or disable the ActiveX control in response to rules or digital signatures, specify a property for the enabled state.
אתרי SharePoint שנבחרו ואתרי הצאצא המיידיים שלהם מאומתים כעת. כדי לבטל את האימות, לחץ על 'סגור'.
The selected SharePoint sites and their immediate child sites are being cancel the validation, click Close.
אין אפשרות לבטל את טעינתה של תוספת זו מאחר שהיא נעולה באמצעות עורך Visual Basic.
Cannot unload this add-in because it is locked by Visual Basic Editor.
כדי לבטל את הנעילה של אפליקציה זו, עליך להיכנס באמצעות חשבון Microsoft שכבר נוסף לאפליקציה.
To unlock this app, you need to sign in with a Microsoft account that was already added to the app.
רק הבעלים או המארגן של פריט זה יכול לבטל את המעקב אחריו מתוך Microsoft Dynamics CRM.
Only the owner or organizer of this item can untrack it from Microsoft Dynamics CRM.
הקש Control או Command תוך כדי לחיצה על משאב שנבחר כדי לבטל את הבחירה בו.
Control-click or Command-click a selected asset to deselect it.
ב - Dreamweaver 8.01 נוספה העדפה המאפשרת להפעיל או לבטל את העדכון של קישורים יחסיים.
Dreamweaver 8.01 added a preference that enables you to turn the update relative links behavior on and off.
משתמשי InDesign קובעים אם לסובב את הכפולה או לבטל את סיבוב הכפולה.
InDesign users control whether the spread is rotated or cleared of its rotation.
אין באפשרותך לבטל את תוקפו של אובייקט SPRequest במהלך השימוש בו.
You cannot invalidate the SPRequest object while it's in use.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4223. מדויק: 5. זמן שחלף: 207 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo