הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: לבקש ממך
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "לבקש" לאנגלית

הצעות

אם אינך יודע את שם Skype של איש הקשר, יהיה עליך לבקש אותו ממנו.
If you do not know your contact's Skype Name you will need to ask them for it.
הבאתי אותך הנה כדי לבקש טובה משלי.
I brought you here to ask a favor of my own.
עשיתי לבקש טופר דוב וכן סופגנייה שקדים.
I did ask for a bear claw and an almond beignet.
האם אעיז לבקש מיליון ומאה אלף קרונות?
Dare I ask for one million, one hundred thousand korunas?
אין אפשרות לבקש CalendarView עבור התיקיה.
Cannot request CalendarView for the folder.
כדי לבקש הגדלה של מסגרת האשראי, פנה אל נציג של השירותים הפיננסיים של Dell לפי ההוראות שלהלן.
To request a credit line increase, contact a Dell Financial Services Representative using the instructions below.
תוכלי לבקש מקלט בפדרציה אם תרצי.
You may request asylum with the Federation if you wish.
אני לבקש ממנו לקרוא לך כשהוא מגיע אליו
I will ask him to call you when he comes in.
כיצד אוכל לבקש מהורים לחשוף את ילדיהם לאלימות אפשרית?
But how can I ask our parents to expose their kids to potential violence?
אנחנו צריכים לבקש גיבוי מפיטסבורג ולעצור אותם.
We should request backups from Pittsburgh and pick 'em up.
אנו מתכבדים לבקש שהנסיך הכתר לבטל כריזתו מחוץ לשגרירות.
We respectfully request that the Crown Prince cancel his public address outside the Embassy.
מארשל אוכל לבקש טובה אחרונה, חבר?
Marshall... can I ask one final favor, my friend?
תוכלי בבקשה לבקש ממנו להקדיש יותר משאבים לסכסוך בקונגו?
Could you please ask him to devote more resources to the conflict in the Congo?
המתקנים שלנו מצוינים אינך יכולה לבקש יותר.
Our facilities are excellent, you couldn't ask for more.
זה נראה הגיוני לחלוטין לבקש זאת.
It seems like it's perfectly reasonable to ask that.
המספר המרבי של SPAppInstance אשר ניתן לבקש הוא |0.
Maximum number of SPAppInstance that can be requested is |0.
ניתן לבקש גישת צירוף (Append) רק במצב כתיבה-בלבד.
Append access can be requested only in write-only mode.
וגם הייתי רוצה לבקש מכם טובה.
And I'd also like to ask you a favor.
אבל אני לא מונעת מאף אחד לבקש צו
But I am not preventing anyone from asking for a warrant.
לבקש הנחה אין פירושו שאני עני.
Madame, asking for discount doesn't mean I am poor.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10620. מדויק: 10620. זמן שחלף: 142 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo